การผ่าตัดรักษามะเร็ง

การผ่าตัดหมายถึงการผ่าเอาเนื้อออกจากร่างกาย หลายท่านคาดหวังว่าหลังการผ่าตัดแล้วจะหายขาด แต่การผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งมีจุดมุ่งหมายหลายประการ ก่อนผ่าตัดท่านต้องปรึกษากับแพทย์ถึงเป้าหมายในการผ่าตัด เป้าหมายต่างๆได้แก่

  • การวินิจฉัย ในกรณีที่มีก้อนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก่อนที่จะเริ่มให้การรักษาแพทย์ต้องรู้ว่าก้อนนั้นเป็นอะไร การผ่าเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจจะทำให้แพทย์ทราบการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า และเป็นมะเร็งชนิดไหน
  • การรักษา การผ่าตัดชนิดนี้เพื่อผลทางการรักษา แพทย์จะผ่าเอาเนื้อร้ายหรือสงสัยว่าจะเป็นเนื้อร้ายออกให้มากที่สุด รวมทั้งต่อมน้ำเหลือง หรือเนื้อเยื่อใกล้เีคียง
  • การผ่าเพื่อบอกระยะของโรค มะเร็งบางชนิดเราจะต้องรู้ระยะของโรคเพื่อวางแผนการรักษา การผ่าตัดนี้ส่วนใหญ่จะกระทำพร้อมกับการผ่าตัดเพื่อรักษา
  • การผ่าตัดเพื่อซ่อม หลังจากที่เราตัดมะเร็งออกไปแล้วอาจจะทำให้อวัยวะบางอย่างถูกตัดไปด้วย หรืออาจจะผ่าตัดตกแต่ง เช่นมะเร็งเต้านม

 

ดังนั้นหากท่านเป็นมะเร็งและแพทย์แนะนำให้ผ่าตัด ท่านปรึกษาว่าเป้าหมายของการผ่าตัดคืออะไร

การผ่าตัดจะรักษาโรคให้หายขาดหรือไม่

การผ่าตัดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในระยะเริ่มต้นจะหายขาด แต่ในบางกรณีที่มะเร็งมีขนาดใหญ่ หรือมีบางเร็งบางชนิดมีการแพร่กระจายโดยที่ทองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นอาจจะจำเป็นต้องให้เคมีหรือฉายแสงฆ่าเซลล์มะเร็งส่วนที่ตัดออกไม่หมด

การผ่าตัด

แพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกให้หมด บางครั้งอาจจะต้องผ่าเอาเนื้อดีรอบเนื้องอกออกไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตัดเนื้องอกออกหมดจึงต้องส่งชิ้นเนื้อรอบๆเนื้องอกเพื่อส่องกล้องว่ามีเซลล์มะเร็งหลงเหลือหรือไม่

นอกจากนั้นแพทย์จะผ่าเอาต่อมน้ำเหลืองใกล้กับที่เนื้องอกอยู่ออกไปด้วย และเพื่อให้แน่ใจว่าจะกำจัดเนื้องอกได้หมดแพทย์จะทำการฉายแสง หรือให้เคมีบำบัด หรือให้ฮอร์โมน