ผลดีจาการลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนักจะมีผลดีต่อสุขภาพทั้งปัจจุบันและอนาคตระดับไขมัน ระดับน้ำตาล ระดับความดันจะลดลง

 1. ลดอาการของผู้ป่วยโรคอ้วน เมื่อน้ำหนักลดคนอ้วนจะรู้สึกแข็งแรงขึ้น แจ่มใสขึ้น อาการเหนื่อยง่ายจะดีขึ้น อาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจ ประจำเดือนผิดปกติก็ดีขึ้น
 2. คุณภาพชีวิตและความมั่นใจดีขึ้น หลังจากที่น้ำหนักลดลงผู้ป่วยจะมีความเชื่อมันในตัวเองมากขึ้น ไม่เหนื่อยง่ายสามารถออกกำลังกายได้ดีขึ้น
 3. สุขภาพในระยะยาวดีขึ้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง
 4. อายุเฉลี่ยยาวขึ้นเนื่องจากตายจากโรคหัวใจและมะเร็งลดลง

การลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักลงจนปกติ น้ำหนักลดลงบางส่วนก็ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยรวม

อาการทีจะดีขึ้นเมื่อลดน้ำหนักได้ 5-10 กก

 • เหนื่อยง่าย
 • ปวดหลัง
 • ปวดข้อ ปวดเข่า
 • แน่นหน้าอกจากโรคหัวใจ
 • เหงื่อออก
 • หายใจไม่อิ่ม
 • นอนกรน
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือน
 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • เบาหวาน

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราลดน้ำหนักลงได้ระดับหนึ่งก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพแล้ว การมีสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักจนกระทั่งน้ำหนักเข้าเกณฑ์ปกติ ขอเพียงลดลง 5-6 กิโลกรัมก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพ

ตารางแสดงผลดีของการลดน้ำหนักต่ออัตราการตายในผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่มีโรค

ผลของการลดน้ำหนักต่ออัตราการตายในผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน

 • ลดมากกว่า 5 กก.จะลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 50
 • ลดมากกว่า9 กก.จะลดอัตราการเกิดมะเร็งและโรคหัวใจร้อยละ25และลดอัตราการตายร้อยละ25
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3-4 เดือนทุกหนึ่งกิโลกรัมที่ลด

สำหรับท่านที่อ้วนแล้วยังไม่มีโรคประจำตัว ท่านจะพบว่าเมื่อท่านลดน้ำหนักอัตราการเกิดโรคต่างๆก็จะลดลง

ตารางแสดงผลดีจากการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีโรค

ผลดีต่อสุขภาพเมื่อน้ำหนักลดลงประมาณ 1กิโลกรัม

 • ลดอัตราการตายร้อยละ20
 • ลดอัตราการตายจากมะเร็งร้อยละ37
 • ลดอัตราการเกิดมะเร็งร้อยละ53
 • ลดอัตราการตายจากโรคเบาหวานร้อยละ44
 • ลดอัตราการตายจากโรคหัวใจร้อยละ9

ผลการลดน้ำหนักต่อโรคของผู้ป่วย

 • ความดันโลหิตสูง มีหลักฐานยืนยันว่าการลดน้ำหนักจะลดความดันโลหิต
 • ระดับไขมันในเลือด พบว่าการออกกำลังจะลดระดับ triglyceride และเพิ่ม HDL ระดับ cholesterol และ LDL ลดไม่มาก
 • ระดับน้ำตาล การลดน้ำหนักจะทำให้ระดับน้ำตาลลดลง