ขั้นตอนการรักษาโรคอ้วนลงพุง

 

ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินมีความจำเป็นในการรักษา แต่วิธีการรักษามิได้ขึ้นกับน้ำหนักอย่างเดียว

แต่ขึ้นกับดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และโรคที่พบร่วมขั้นต้อนการรักษาประกอบด้วย

  1. ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงซึ่งสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว และสามารถประเมินได้ว่าท่านอ้วนมากน้อยแค่ไหน
  2. ประเมินผู้ป่วยว่ามีโรคที่เกิดจากความอ้วนหรือไม่ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ หากมีปัจจัยเสี่ยงจะต้องรีบลดน้ำหนัก
  3. ผู้ป่วยอ้วนคนไหนจำเป็นต้องรักษาบ้าง
  4. ผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับผลจากความอ้วน
  1. การควบคุมอาหาร
  2. การออกกำลังกายเพื่อป้องกันมิให้น้ำหนักเพิ่ม และออกกำลังกายเพื่อให้น้ำหนักลดลง
  3. การเปลี่ยนพฤติกรรม
  4. การใช้ยารักษา
  5. มีการบันทึกการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
  6. การเลือกคลินิกลดน้ำหนัก