หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ปวดศีรษะ Cluster headaches

อาการปวดศีรษะ clusterเป็นอาการปวดศีรษะมาแบบชุดๆ ปวดแต่ละครั้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงเดือน ปวดเกือบทุกวันบางวันปวดหลายครั้ง ปวดครั้งละ 15 นาที-3ชม.ตำแหน่งที่ปวดคือบริเวณหลังตาหรือบริเวณขมับมักเป็นในผู้ชาย มักจะปวดตอนกลางคืนจนต้องลุกขึ้นมา ลักษณะปวดคล้ายถูกเข็มแทง มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น ตาแดง น้ำตาไหล น้ำมูกไหลเหงื่อออกบริเวณใบหน้าข้างที่ปวดโรคนี้บางครั้งอาจจะไม่ปวดเลยเป็นเวลาป

การรักษาด้วยยา

เนื่องจากโรคนี้บางครั้งเป็นแค่ 30 นาทีแล้วหายการใช้ยาอาจไมจำเป็นยาที่ใช้มีดังนี้

ยาที่ป้องกันปวดศีรษะ cluster เพื่อลดความถี่ ความรุนแรงของอาการปวดศีรษะ