หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจวินิจฉัยโรคปวดศีรษะ

หากท่านปวดศีรษะ และไปพบแพทย์ ท่านอย่ารำคาญว่าแพทย์เอาแต่ตั้งคำถามไม่ยอมรักษา คุณต้องตั้งใจฟัง และตอบคำถามนั้น เพราะการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะจะต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วยเป็นแนวทาง เพื่อจะตรวจร่างกาย หรือการตรวจพิเศษอย่างอื่น เพราะหากไม่ข้อมูลดังกล่าว แพทย์ย่อมไม่สามารถวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ คำถามที่แพทย์มักจะถาม

หลังจากได้ประวัติเรียบร้อยแล้ว หากสามารถวินิจฉัยจากประวัติแพทย์จะวินิจฉัยเลย หากวินิจฉัยไม่ได้แพทย์จะตรวจร่างกายอย่างละเอียด เจาะเลือด หรืออาจจะส่งตรวจทางรังสี คลื่นไฟฟ้าสมอง การส่งตรวจจะส่งตามที่แพทย์สงสัยว่าจะเป็นโรคอะไร

ท่านจะต้องปรึกษากับแพทย์ถามถึงการวินิจฉัย ความจำเป็นของการตรวจแต่ละอย่าง