หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

อากรปวดศีรษะที่ควรเฝ้าระวัง

ปวดศีรษะจากเลือดออกในสมอง

เลือดออกในสมองเป็นภาวะที่รุนแรง เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะทันทีและรุนแรง มีอาการอาเจียน ไม่สามารถก้มหน้าได้(คอแข็ง) หากรุนแรงอาจจะหมดสติ เลือดออกในสมอง

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อของสมอง

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และสมองอักเสบ ซึ่งอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัส แบทีเรีย เชื้อรา หรือเชื้อปาราซิต อาการปวดศีรษะจะรุนแรงมาก อาเจียน แพ้แสงจ้าๆ คอแข็ง และมีไข้สูง หากมีอาการดังกล่าวต้องพบแพทย์โดยเร่งด่วน

หลอดเลือดแดงอักเสบ Giant cell arteritis (temporal arteritis)

มักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดบริเวณขมับ อาการที่สำคัญคือปวดบริเวณหน้าผาก เวลาหวีผม หรือเวลาเคี้ยวจะปวดศีรษะ หรือกดบริเวณหลอดเลือดจะปวด หากรักษาช้าอาจจะทำให้ตาบอด การรักษาให้ยา prednisolone

เนื้องอกสมอง Brain tumours

เนื้องอกสมองจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเป็นมากเวลาเดินในตอนเช้า ปวดมากเวลายืนขึ้น อาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เวลาไอหรือจามจะปวดศีรษะเพิ่มขึ้น


ปวดศีรษะ

ปวดหัวแบบไหนที่จะต้องพบแพทย์

ปวดศีรษะทั่วไปมักจะหายได้เอง แพทย์มักจะซักประวัติอาการปวดศีรษะซึ่งอันตรายและรุนแรง อาการดังกล่าวได้แก่

ท่านผู้อ่านควรพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้