หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาแก้ปวดศีรษะ

ยาแก้ปวดที่สามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ดี paracetamol,aspirin,ibuprofen,naproxen,ketoprofen หรืออาจเป็นยาผสมเช่น paracetamol+ibuprofen ยา กลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory agentsเช่น aspirin,ibuprofen,naproxen,ketoprofenควรกินพร้อมอาหารและดื่มน้ำตามอีก1 แก้ว รอ 30 นาทีจึงค่อยนอนควรรับประทานยาทันที่ทีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ไม่ควรรับประทานยาติดต่อกันเกิน 3 วันต่อสัปดาห์

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่พบได้คือ ตะคริว ท้องร่วง มึนงง จุกเสียดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ควรพบแพทย์ทันทีหากมีอาการ ใจสั่น หน้ามืด ถ่ายอุจาระดำ หนังตา ริมฝีปากบวม

สำหรับยาแก้ปวดศีรษะที่มีส่วนผสมของยาแก้ปวดกับยากล่มประสาท หรือยาแก้ปวดที่มีแนวโน้มเสพติดจะไม่นำเสนอ ควรให้แพทย์พิจารณาเป็นรายๆ

ยารักษาไมเกรน

Generic name

Brand name

Ergotamine

Ergosia

Ergotamine and caffeine

AVAMIGRAN

CAFERGOT

DEGRAN

POLIGOT-CF

POLYGOT

ยาในกลุ่มนี้ไม่ควรรับประทานยาเกินคำสั่ง ไม่ควรรับประทานยาเกิน 2 วันต่อสัปดาห์หากใช้มากเกินไปอาจทำให้ปวดศีรษะได้ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 6 เม็ดต่อวัน สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 10 เม็ด สำหรับเด็กไม่เกิน 3 เม็ดต่อวัน สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 5 เม็ด

ผลข้างเคียงของยา

คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง มึนงง ปวดขา ใจสั่น แน่นหน้าอก หรือความดันโลหิตสูง หากมีอาการดังกล่าวรีบปรึกษาแพทย์ ห้ามสูบบุหรี่และห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับ Triptans

  1. Triptans

Generic name

Brand name

naratriptan

naramig

sumatriptan

imigran

zolmitriptan

zomig

ควรรับประทานยานี้ทันทีทีเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ยาจะออกฤทธิ์หลังรับประทาน 1-2 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงของยา อาจจะมีอาการมึนงง คลื่นไส้อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ แน่นหน้าอก หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ ข้อสำคัญก่อนใช้ยากลุ่มนี้ต้องบอกแพทย์ว่าได้รับประทานยาอะไรบ้าง

back