สาเหตุของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคอัลไซเมอร์ แต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยที่กระทบต่อสมองเป็นระยะเวลานาน ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม

การเปลี่ยนแปลงของสมองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ 

  1. จากความผิดปกติในเนื้อสมองจะพบลักษณะที่สำคัญสองอย่างคือกลุ่มใยประสาทที่พันกัน Neurofibrillary Tangles.และมีสาร Beta Amyloid ในสมอง ใยสมองที่พันกันทำให้สารอาหารไม่สามารถไปเลี้ยงสมอง การที่สมองมีคราบ Beta Amyloid หุ้มทำระดับ acetylcholine สมองลดลงสาร acetylcholine จะมีส่วนสำคัญในเรื่องการเรียนรู้และความจำ
  2. การอักเสบ inflammatory สาร amyloid เมื่อสลายจะให้สารอนุมูลอิสระออกมา อนุมูลนี้จะทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์สมอง
  3. กรรมพันธุ์ โรค Alzheimer ทีเกิด late onset จะมีการเพิ่มของ gene ที่ควบคุมการสร้าง apolipoprotein E4 (ApoE 4) ส่วนที่เกิด early onset จะมีการเปลี่ยนแปลงของ gene presenilin-1 (PS1) และ presenelin-2 (PS2)

พันธุกรรม

สำหรับผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นหลังอายุ 60 ปีส่วนใหญ่จะพบว่ามียีน apolipoprotein E (APOE) gene ซึ่งมีอยู่หลายฟอมร์ แต่พบว่าฟอมร์ APOE ε4 จะพบมากในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ที่มียีนชนิดนี้จะเป็นโรคอัลไซเมอร์เสมอไป ส่วนผู้ที่เริ่มเป็นโรคอัลไซเมอร์อายุน้อย มักจะมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม

พบว่าผู้ที่เป็นเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ มากกว่าคนทั่วไป นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การเข้าสังคม สิ่งต่างๆเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้

โรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ระยะความรุนแรงของโรค พฤติกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ ยารักษาความจำเสื่อม การป้องโรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ปัญหารการนอนหลับ การรักษาโรคอัลไซเมอร์ อาการของโรคอัลไซเมอร์