การรักษาโรคอัลไซเมอร์ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นจึงยังไม่มีวิธีการที่จะป้องกัน หรือรักษาให้หายขาด การรักาาปัจจุบันเน้นไปที่ลดการสูญเสียความจำ จัดการกับพฤติกรรม และพยายามมิให้โรคทรุด การรักษาจะมุ่งเน้น

ยารักษาความบกพร่องทางการรู้

ความบกพร่องทางการรู้ได้แก่ อาการสูญเสียความจำ สับสน ปัญหากระบวนการเคิด และเหตุผลมียาอยู่ 4 ชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนขององค์การอาหารและยาของสหรัฐ ได้แก่ยา

  • ยากลุ่ม แอนติโคลีนเอสเทอเรสที่ได้รับการรับรองในการรักษาอาการโรคอัลไซเมอร์คือ โดเนเพซิล Donepezil (Aricept®), ไรวาสติกมีน rivastigmine (Exelon®), และ กาแลนทามีน galantamine (Razadyne®) ยากลุ่มนี้จะเพิ่มสาร acetylcholine ซึ่งเป็นสารเคมีที่อยู่ระหว่างเซลล์ประสาทสำหรับสื่อสารกัน
  •  เมแมนทีน Memantine (Namenda®) เป็นสาร สารต้านตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (NMDA receptor antagonist)

การรักษาด้วยยานี้จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินของโรค แต่จะทำให้ความจำ ความคิด การพูด เสื่อมช้าลง อ่านรายละเอียด

การรักษาเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

ปัญหาพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย หลงทาง กังวล โกรธ ก้าวร้าว และซึมเศร้า การรักษามีทั้งใช้ยาและไม่ไช้ยา การรักษาจะต้องให้ถูกกับระยะของผู้ป่วย หลังการรักษาผู้ป่วยจะสงบมากขึ้นทำให้ไม่เป็นปัญหากับผู้ดูแล อ่านเรื่องการจัดการกับพฤติกรรมผู้ป่วย

การจัดการเกี่ยวกับการนอนหลับ

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มักจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ บางคนหลับยาก ตื่นง่ายและมักจะไม่หลับประมาณว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ จะตื่นประมาณร้อย40ของเวลาที่นอน ผู้ป่วยมักจะการงีบตอนกลางวันแต่ตอนค่ำๆจะมีอาการหงุดหงิดโกรธง่ายที่เรียกว่าอาการ sundowning อ่านเรื่องการจัดการเรื่องการนอนหลับ

การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ระยะความรุนแรงของโรค พฤติกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ ยารักษาความจำเสื่อม การป้องโรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ปัญหารการนอนหลับ การรักษาโรคอัลไซเมอร์ อาการของโรคอัลไซเมอร์