ยารักษาความจำเสื่อมของอัลไซเมอร์แม้ว่าโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ จะยังไม่มียารักษาหรือหยุดการดำเนินของโรค แต่ก็มีการรักษาหรือยาบางชนิดที่จะบรรเทาอาการของโรค เช่นการสูญเสียความจำ อาการสับสน โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่มีการเสื่อมของเซลล์สมอง และมีความบกพร่องของการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองทำให้อาการของการเรียนรู้ ความจำเสื่อมลง ยาเป็นเพียงจะช่วยลดอาการของโรค

ยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการเสื่อมของความจำ

 • ยากลุ่ม Cholinesterase inhibitors แอนติโคลีนเอสเทอเรส ที่ได้รับการรับรองในการรักษาอาการโรคอัลไซเมอร์คือ โดเนเพซิล Donepezil (Aricept®), ไรวาสติกมีน rivastigmine (Exelon®), และ กาแลนทามีน galantamine (Razadyne®) ยากลุ่มนี้จะเพิ่มสาร acetylcholine ซึ่งเป็นสารเคมีที่อยู่ระหว่างเซลล์ประสาทสำหรับสื่อสารกัน
 •  เมแมนทีน Memantine (Namenda®) เป็นสาร สารต้านตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (NMDA receptor antagonist)
 • วิตามินอี ในขนาดยาที่สูง

ยาที่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ ในระยะเริ่มต้น

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ในระยะเริ่มต้นมักจะมีปัญหาเรื่อง ความจำ ความคิด ภาษา การตัดสินใจ กระบวนความคิด ยาในกลุ่ม Cholinesterase inhibitors สามารถใช้บรรเทาอาการนี้ได้ทุกชนิด ประโยชน์ของยากลุ่มนี้คือ

 • ป้องกันการสลายของสาร acetylcholine ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้สื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทสำหรับการเรียนรู้และความจำ
 • โดยทั่วไปครึ่งหนึ่งของผู้ที่ใช้ยากลุ่มนี้อาจจะชลอการเสื่อมของความจำได้ 6-12 เดือน
 • ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร และลำไส้เคลื่อนไหวมาก

ก่อนที่แพทย์จะให้ยาใหม่ ท่านจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบยาที่ท่านรับประทานอยู่ทั้งที่แพทย์จ่าย ซื้อเอง วิตามิน ยาบำรุงรวมทั้งสมุนไพร

 • ยา Donepezil (Aricept) ใช้ได้กับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ได้ทุกระยะ
 • Rivastigmine (Exelon) ใช้ได้กับโรคอัลไซเมอร์ ที่เริ่มเป็นและไม่มาก
 • Galantamine (Razadyne) ใช้ได้กับโรคอัลไซเมอร์ ที่เริ่มเป็นและไม่มาก

ยาที่ใช้กับโรคอัลไซเมอร์ ที่อาการปานกลางและหนัก

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ที่มีอาการหนักปานกลางถึงมากนอกจากจะมีการเสื่อมของ ความจำ ภาษา การตัดสินใจ กระบวนความคิดแล้วยังมีการเสื่อมของทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำได้ยาที่ใช้ได้มีสองชนิดได้แก่

1Memantine

 • ยานี้จะควบคุมสาร glutamate ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้สื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทสำหรับการเรียนรู้ และความจำ
 • ยานี้จะชลอการเสื่อมลงได้ระยะหนึ่งเท่านั้น
 • ผลข้างเคียงของยานี้ได้แก่ ปวดศีรษะ ท้องผูก สับสน มึนงง

2Donepezil (Aricept)

วิตามินอี Vitamin E

วิตามินอีหรือ alfa tocopherol เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันสมองจากอนุมูลอิสระ มีการศึกษาพบว่าการได้รับวิตามินอีขนาดสูงในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ที่เริ่มเป็นพบว่าจะชลอการเสื่อมของการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การไป๗ับจ่ายใช้สอย การเตรียมอาหาร การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิตามินอีขนาดสูงจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยใกล้ชิด

ยาที่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์

ชื่อยา ชื่อทางการค้า ได้รับการรับรอง ผลข้างเคียงของยา
donepezil Aricept ทุกระยะของโรค คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ลำไส้เคลื่อนไหวบ่อย
galantamine Razadyne อาการเริ่มเป็นถึงปานกลาง คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ลำไส้เคลื่อนไหวบ่อย
memantine Namenda ปานกลางถึงหนัก ปวดศีรษะ ท้องผูก สับสน มึนงง
rivastigmine Exelon อาการเริ่มเป็นถึงปานกลาง คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ลำไส้เคลื่อนไหวบ่อย
tacrine Cognex อาการเริ่มเป็นถึงปานกลาง อาจจะทำให้ตับอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน
vitamin E Not applicable ยังไม่ได้รับการรับรอง มีผลต่อการใช้ยาชนิดอื่น เช่นยาลดไขมัน ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และอาจจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตเล็กน้อย

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ระยะความรุนแรงของโรค พฤติกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ ยารักษาความจำเสื่อม การป้องโรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ปัญหารการนอนหลับ การรักษาโรคอัลไซเมอร์ อาการของโรคอัลไซเมอร์