ปัญหาพฤติกรรมในอัลไซเมอร์

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเรีื่อง ความจำ ความคิด ภาษา การตัดสินใจ กระบวนความคิด แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งจะเป็นปัญหามากสำหรับผู้ที่ต้องดูแล การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่พบบ่อยได้แก่

ผู้ป่วยในระยะเริ่มเป็นโรคจะมีอาการ

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

 • โกรธ
 • ผู้ป่วยวุ่นวายก่อกวน
 • ก้าวร้าวทั้งคำพูดและพฤติกรรม
 • เครียด
 • ไม่อยู่นิ่ง,เดินไปเดินมา ฉีกกระดษา
 • ประสาทหลอน เห็นภาพหลอน หูแว่ว พูดคนเดียว
 • หลงผิด
 • มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม

เนื่องจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถจะสื่อสารกับคนทั่วไปได้ ดังนั้นการแสดงออกทางพฤติกรรมจะเป็นหนทางการสื่อสารว่าผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาทางร่างกาย หรือสิ่งแวดล้อมหรือทางอารมณ์ สภาวะที่อาจจะทำให้กระตุ้นพฤติกรรมของผู้ป่วยได้แก่

 • การที่ผู้ป่วยย้ายที่อยู่
 • การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย หรือการเปลี่ยนผู้ดูแล
 • ต้องนอนโรงพยาบาล
 • เมื่อถูกเรียกให้อาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้า

สำหรับผู้ดูแลเมื่อผู้ป่วยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจะต้องหาสาเหตุ บางทีผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาทางกายได้แก่การเจ็บป่วย หรือหากเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องแก้ไข

การประเมินเมื่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีพฤติกรรมผิดไป

หากมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแบบกระทันหันจะต้องมีการประเมินว่ามีโรคทางกาย หรือมีภาวะที่กระตุ้นหรือไม่

 • ผลข้างเคียงจากยา เนื่องจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอรมักจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุ และมีโรคประจำตัวจำเป็นต้องรับประทานยาหลายชนิด อาการของผู้ป่วยอาจจะเกิดจากยาที่รับประทาน
 • จากโรคทางกายเช่น การติดเชื้อ ท้องผู้ หรือปวดตามข้อ หรือโรคหัวใจ ต่อมลูกหมากโตและปัสสาวะไม่ออกเนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถจะประเมินสิ่งที่เกิดกับตัวเอง และไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับทราบ จึงจะต้องประเมินโรคทางกายด้วย
 • มีปัญหาเรื่องสายตาและการได้ยิน

การดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

 • ผู้ดูและจะต้องสังเกตว่าผู้ป่วยชอบสภาแวดล้อมอะไรบ้าง มั่นสังเกตเรื่องการรับประทานอาหาร การปัสสาวะ การอุจาระ ตรวจผิวหนังว่ามีการอักเสบหรือไม่ อุณหภูมิของห้องต้องพอเหมาะ
 • หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับผู้ป่วย เช่นผู้ป่วยบ่นอยากจะพบกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเขาเสียชีวิตบอกกับผู้ป่วยว่าก็อยากจะพบเหมือนกัน
 • เบี่ยงเบนความสนใจของผู้ป่วย
 • จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ห้องต้องไม่เสียงดัง แสงต้องไม่สว่างมากเกินไป ไม่ควรจะมีทีวีซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนผู้ป่วย
 • ให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน
 • สิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัย
 • เมื่อผู้ป่วยร้องขอเรื่องใดหากเป็นไปได้ก็ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
 • เมื่อผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไม่ต้องพูดเรื่องถูกผิดจะต้องค้นหาสาเหตุ

การใช้ยารักษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

1ยาต้านซึมเศร้า Antidepressants  ใช้สำหรับรักษาผู้ที่มีภาวะนิ่งไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีภาวะซึมเศร้า หรืออารมณ์แปรปรวนง่าย ยาที่ใช้ได้แก่:

 • citalopram (Celexa)
 • fluoxetine (Prozac)
 • paroxeine (Paxil)
 • sertraline (Zoloft)
 • trazodone (Desyrel)

2ยาคลายเครียดAnxiolytics for anxiety, restlessness, verbally disruptive behavior and resistance:

 • lorazepam (Ativan)
 • oxazepam (Serax)

3ยาแก้โรคจิต สำหรับผู้ที่มีอาการประสาทหลอน หลงผิด ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย ต่อต้านและไม่ร่วมมือ

 • aripiprazole (Abilify)
 • clozapine (Clozaril)
 • haloperidol (Haldol)
 • olanzapine (Zyprexa)
 • quetiapine (Seroquel)
 • risperidone (Risperdal)
 • ziprasidone (Geodon)

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ระยะความรุนแรงของโรค พฤติกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ ยารักษาความจำเสื่อม การป้องโรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ปัญหารการนอนหลับ การรักษาโรคอัลไซเมอร์ อาการของโรคอัลไซเมอร์