ปัญหาการนอนของอัลไซเมอร์แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าทำไมผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ถึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการนอนหลับ แต่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องการนอนหลับเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสมอง

การเปลี่ยนแปลงเรื่องการนอนหลับ

ผู้ป่วยโรคอัล"ซเมอร์มักจะมีปัญหาเรื่องการนอนดังนี้

 • นอนหลับยาก
 • ตื่นในเวลากลางคืน
 • นอนนึ่งๆไม่เป็นต้องคอยเรียกคนดูแล
 • มีการหงีบหลับในเวลากลางวัน
 • กระสับกระส่าย หงุดหงิดเวลาบ่ายๆหรือเย็นๆ
 • ทั่วๆไปในเวลากลางคืนจะตื่นประมาณร้อยละ40ของเวลา คนที่เป็นมากจะตื่นกลางคืนและหลับกลางวัน

ปัญหารการนอนที่เกิดจากโรค

ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการนอนจะต้องหาสาเหตุโรคทางกายซึ่งสามารถรักษาได้เช่น

 • โรคซึมเศร้า Depression
 • โรค Restless legs syndrome ผู้ป่วยต้องขยับขาอยู่ตลอดเวลา
 • โรคนอนกรน

การรักษาปัญหาเรื่องการนอนโดยไม่ต้องใช้ยา

ก่อนจะให้ยานอนหลับกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะต้องใช้วิธีการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

 • ให้รับประทานอาหารและเข้านอนให้เป็นเวลา
 • ตื่นเช้ามาให้พาผู้ป่วยให้ได้รับแสงแดดยามเช้า
 • กระตุ้นให้ออกกำลังกาย และไม่ควรจะออกกำลังกายก่อนนอน 4 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดื่มกาแฟ และการสูบบุหรี่
 • รักษาอาการเจ็บปวด
 • หลีกเลี่ยงการให้ยากลุ่ม cholinesterase inhibitor (tacrine, donepezil, rivastigmine or galantamine), ก่อนนอน
 • ปรับอุณหภูมิของห้องให้พอดี
 • แสงห้องนอนต้องไม่สว่างเกินไป
 • เตียงใช้สำหรับเวลานอนเท่านั้น หากนอนไม่หลับให้ลุกจากเตียง

ยาสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ

สำหรับผู้ที่เมื่อปรับสภาพแล้วยังนอนไม่หลับ ก็ควรจะเริ่มใช้ยานอนหลับโดยเริ่มแต่น้อย และค่อยเพิ่มยาทีละน้อย การให้ยานอนหลับมากไปก็เสี่ยงต่อการหกล้ม สัสน ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และเมื่อนอนดีแล้วให้พยายามลดยาให้น้อยที่สุดหรือหยุดยานอนหลับ ยานอนหลับที่มักจะนิยมใช้ได้แก่

 • ยากลุ่ม Tricyclic antidepressants เช่น as nortriptyline และ trazodone
 • ยากลุ่ม Benzodiazepines เช่น lorazepam, oxazepam and temazepam
 • ยานอนหลับเช่น zolpidem, zaleplon และ chloral hydrate
 • ยารักษาโรคจิตเช่น risperidone, onlanzapine , quetiapine
 • ยารักษาโรคจิต เช่น haloperidol

ทุกครั้งที่จะเริ่มยาใหม่ให้พิจารณา

 • ประโยชน์ของยา
 • ยานี้เพิ่มความเสี่ยงอะไรบ้าง
 • มีทางเลือกในการรักษาวิธีอื่นหรือไม่

ข้อสำคัญคือหากจะใช้ยารักษาโรคจิตจะต้องพิจารณาให้รอบครอบ เนื่องจากยานี้จะเพิ่มอุบัติการณ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและอัตราการเสียชีวิต

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ระยะความรุนแรงของโรค พฤติกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ ยารักษาความจำเสื่อม การป้องโรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ปัญหารการนอนหลับ การรักษาโรคอัลไซเมอร์ อาการของโรคอัลไซเมอร์