ภาวะสมองเสื่อมหรือ Dementiaภาวะสมองเสื่อมมิใช่โรคแต่เป็นภาวะที่สมองสูญเสียความสามารถในเรื่อง ความจำ ทักษะในการใช้ภาษา การรับรู้ทางสายตา ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการวางแผนจัดการ ความจำ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมที่จะติดต่อสื่อสารกับคนอื่น และไม่สามารถที่จะทำงานอย่างต่อเนื่อง อารมณ์แปรปรวน และบุคลิเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สาเหตุที่พบได้แก่

 • โรค Alzheimer's disease ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมร้อยละ80
 • ภาวะสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือดเป็นสาเหตุที่พบรองลงมา

นอกจากนั้นก็ยังมีสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ซึ่งหากวินิจฉัยได้เร็วก็จะทำให้หายได้

อาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมักจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • เกี่ยวกับเรื่องความจำซึ่งมักจะลืมความจำที่เพิ่งจะเกิด
 • การสื่อสารและการใช้ภาษา
 • สมาธิสั้น
 • เหตุผลและการตัดสินใจ
 • การรับรู้ทางสายตา ไม่สามารถเข้าใจป้ายจราจร

ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักจะมีปัญหาเรื่องความจำในระยะสั้น การชำระเงินตามใบเสร็จ การจ่ายตลาดเพื่อประกอบอาหาร การนัดหมาย ภาวะสมองเสื่อมจะดำเนินโรคแบบช้าๆและอาการเป็นมากขึ้น หากพบคนรู้จักมีปัญหาเรื่องความจำ การตัดสินใจให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

อาการเกี่ยวการรับรู้ เหตุผล ขบวนการตัดสินใจแก้ปัญหา

ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักจะมีปัญหาเรื่องความจำในระยะสั้น การชำระเงินตามใบเสร็จ การจ่ายตลาดเพื่อประกอบอาหาร การนัดหมาย ภาวะสมองเสื่อมจะดำเนินโรคแบบช้าๆและอาการเป็นมากขึ้น หากพบคนรู้จักมีปัญหาเรื่องความจำ การตัดสินใจให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

 • สูญเสียความจำ ซึ่งมักจะลืมความจำที่เพิ่งจะเกิด Memoryคนใกล้ชิดจะให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 • มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การใช้คำพูด
 • มีปัญหาในเรื่องเหตุผล และการแก้ปัญหา การตัดสินใจ
 • การรับรู้ทางสายตา ไม่สามารถเข้าใจป้ายจราจร
 • ไม่สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้
 • มีปัญหาในการใช้มือ
 • สับสนไม่รู้วันเดือน
 • การสื่อสารและการใช้ภาษา Communication and language

ปัญหาทางอารมณ์

 • มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิภาพ
 • ซึมเศร้า
 • วิตกกังวล
 • พฤติกรรมขาดๆเกิน ไม่เหมาะสมกับเหตุการ์
 • หวาดกลัว
 • หงุดหงิดง่าย
 • มีประสาทหลอน

สาเหตุของโรคสมองเสื่อม

มีโรคหรือภาวะที่ทำให้เซลล์สมองส่วนต่างๆถูกทำลาย บางโรคเป็นแล้วไม่หาย บางโรคอาจจะดีขึ้นเมื่อแก้ไขสาเหตุ แบ่งโรคสมองเสื่อมออกเป็นกลุ่มๆดังนี้

สมองเสื่อมที่ไม่หาย ได้แก่

 • โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ Alzheimer's disease เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในคนที่อายุมากกว่า 65 ปี สาเหตุที่แท้จริงไม่มีใครทราบ
 • Vascular dementiaสมองเสื่อมเนื่องมาจากหลอดเลือดสมองตีบ
 • Lewy body dementia มีการจับตัวกันของโปรตีน
 • Frontotemporal dementia มีการเสื่อมของเซลล์สมองส่วนfrontal and temporal lobes
 • Mixed dementia

สาเหตุอื่น

 • Huntington's disease เป็นโรคทางที่มีการกลายของยีนทำให้สมองและประสาทไขสันหลังเสื่อม อาการมักจะเกิดช่วงอายุ 30-40 ปี
 • Traumatic brain injury เกิดจากสมองมีได้รับการกระแทกซ้ำเช่น นักมวย นักฟุตบอล ทำให้สมองส่วนที่ได้รับการแทกตายและเกิดอาการ อาการที่พบได้แก่ ซึมเศร้า ขี้โมโห ความจำเสื่อม มีปัญหาเรื่องการพูด มือสั่น
 • Creutzfeldt-Jakob disease. โรควัวบ้า
 • Parkinson's disease

โรคสมองเสื่อมที่รักษาได้

ภาวะหรือโรคบางชนิดอาจจะทำให้เซลล์สมองทำงานน้อยลง เมื่อรักษาต้นเหตุเซลล์สมองก็กลับมาทำหน้าที่ได้ดังเดิม โรคหรือภาวะดังกล่าวได้แก่

 • การติดเชื้อหรือโรคเกิดกับภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยมีไข้สูง หรือโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้เซลล์ประสาททำงานผิดพลาดชั่วขณะหนึ่ง
 • โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ เช่นโรคคอพอกเป็นพิษ น้ำตาลในเลือดต่ำไปหรือสูงไป เกลือแร่โซเดี่ยม แคลเซี่ยมผิดปกติ
 • ขาดสารอาหาร ขาดน้ำ ขาดวิตามิน
 • เลือดคั่งในศีรษะชนิด Subdural hematomas
 • ผลข้างเคียงของยาเช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาsteroid ขนาดสูงยาเสพติด สุรา.
 • โรคบางโรคเช่น: โรคThyroid ,ขาดสารอาหาร, โลหิตจางน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงโรคไตวาย โรคตับเป็นต้น
 • ระบบไหลเวียนโลหิต เช่นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง.
 • โรคทางสมอง เช่นความดันในสมองสูง
 • โรคติดเชื้อในสมองเช่นเชื้อรา เชื้อวัณโรค
 • ได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะ
 • สารพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่น Carbon monoxide, methyl alcohol โลหะหนัก สุรา
 • เนื้องอกในสมอง

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

 • อายุโดยเฉพาะอายุมากกว่า 65 ปี
 • ประวัติครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคนี้
 • ผู้ป่วย Down syndrome

ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้

 • การดื่มสุรา
 • ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคเบาหวาน
 • สูบบุหรี่
 • โรคนอนกรน

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

แพทย์จะวินิจฉัยประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิด รวมทั้งพฤติกรรม

การรักษาภาวะสมองเสื่อม

การรักษาขึ้นกับสาเหตุของโรค ยังไม่มียาที่จะรักษาหรือชลอการดำเนินของโรค ยาเพียงแต่บรรเทาอาการของโรคเท่านั้น ยาที่ให้เหมือนกับยาที่ใช้รักษายารักษาภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

การป้องกันโรคสมองเสื่อม

ปัจจัยเรื่องเพศและอายุเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆซึ่งควรจะให้สนใจ

 

โรคแทรกซ้อนโรคสมองเสื่อม

 • ขาดสารอาหาร
 • ปอดบวม เนื่องจากมีปัญหาในการกลืนทำให้มีโอกาศสำลักอาหาร
 • ความปลอดภัยเช่นการขับรถ การทำอาหาร การเดิน

การป้องกันโรคสมองเสื่อม

ยังไม่มีการป้องกันที่ได้ผล แต่อาจจะช่วยได้บ้าง

 • ฝึกสมองอย่างสม่ำเสอ เช่นการอ่านหนังสือ การเล่นเกมส์ การทายปัญหา
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีสังคมกับคนอื่น
 • หยุดสูบบุหรี่
 • รับวิตามินดีอย่างเพียงพอ
 • ควบคุมความดันโลหิต
 • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ภาวะสมองเสื่อม อาหารบำรุงสมอง การทดสอบอาการสมองเสื่อม การเพิ่มความจำ ขี้ลืม การป้องกันการหลงลืม ข้อแตกต่างระหว่างขี้ลืมและสมองเสื่อม

1https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dementia/symptoms-causes/syc-20352013

2https://medlineplus.gov/dementia.html

3https://www.nhs.uk/conditions/dementia/about/