คำแนะนำเกี่ยวกับการนอนหลับสมาคมโรคทรวงอกของอเมริกาได้กล่าวว่าการนอนมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดี โดยเน้นที่ระยะเวลาที่นอนหลับและคุณภาพของการนอน

ผลเสียต่อสุขภาพ

ผลดีต่อสุขภาพ

 

 

Google