หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

สาเหตุของการนอนไม่หลับ

แบ่งได้เป็นเหตุใหญ่ๆดังนี้

เครียด

  1. นอนไม่หลับจากโรค Medical and Physical Conditions หากคุณมีโรคบางโรคก็อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับเช่น
  1. ปัจจัยส่งเสริมอาการนอนไม่หลับPerpetuating Factorsมีหลายภาวะที่ส่งเสริมให้นอนไม่หลับ

หากท่านยังไม่ทราบสาเหตุให้กรอกตารางสำรวจสาเหตุการนอนไม่หลับความต้องการการนอนไม่เท่ากันในแต่ละคนขึ้นกับอายุทารกต้องการนอนวันละ 16 ชั่วโมง วัยรุ่นต้องการวันละ9 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ต้องการวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่คนบางคนก็อาจจะต้องการนอนน้อยเหลือเพียงวันละ5 ชั่วโมงหากนอนไม่พอร่างกายต้องการการนอนเพิ่มในวันรุ่งขึ้น