การนอนเป็นอาหารของสมอง  • นอนให้พอเพียงกับที่ร่างกายต้องการ
  • และให้นอนเมื่อง่วง
  • การนอนไม่พอจะทำให้ความสามารถในการเรียนลดลง หงุดหงิดง่าย เมื่อยร้า โกรธง่าย
  • ให้กำหนดเวลานอน และเวลาตื่นให้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหยุดพักร้อน ทำให้ติดเป็นนิสัย ถ้าจำเป็นต้องเลื่อนให้เลื่อนได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงตอนนอน และตื่นไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าวันหนึ่งต้องการนอนวันละกี่ชั่วโมงคนปกติต้องการวันละ8-9 ชั่วโมงถ้าหากคุณรู้จะได้กำหนดเวลานอนและเวลาตื่นได้
  • หลังตื่นนอนให้เจอแสงสว่างทันทีซึ่งจะกระตุ้นให้ตื่นและหลีกเลี่ยงแสงจ้าในตอนค่ำ
  • ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าง่วงช่วงไหนช่วงไหนควรนอนเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สี่ยงต่อความปลอดภัย
  • หลังอาหารมื้อเที่ยงให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีกาแฟแอลกอฮอลล์
  • ให้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนโดยอย่าอ่านหนังสือที่เครียดอย่าเล่นเกมส์อย่าดูทีวีบนเตียงนอน