การนอนไม่พอทำให้น้ำหนักไม่ลด

การนอนไปเกี่ยวอะไรกับน้ำหนักดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน แต่ได้มีการวิจัยพบว่าการนอนน้อย จะมีผลทำให้การลอน้ำหนักโดยใช้การคุมอาหารน้อยกว่าการที่นอนอย่างเพียงพอ

ได้มีการศึกษาที่ University of Chicago, Illinois, โดย Arlet V.Nedeltcheva, MD ตีพิมพ์ใน October 5 issue of the Annals of Internal Medicine โดยศึกษาผู้ที่ควบคุมน้ำหนักจำนวน 10 คนเป็นหญิง 3 คน ชาย 7 คนอายุเฉลี่ย 41 ปีโดยมีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25-32 กก/ตารางเมตร โดยการให้นอนวันละ 8.5 ชมและ 5.5 ชม ผลการศึกษาพบว่า

  • นอน 8.5 ชมน้ำหยักจะลง 1.4 กก ส่วนกลุ่มที่นอน 5.5 ชมน้ำหนักจะลว 0.6 กก
  • ผู้ที่นอนน้อยจะพบว่าระดับฮอร์โมน ghrelin สูงกว่าผู้ที่นอน 8.5 ฮอร์โมนนี้จะทำให้หิวบ่อยและการเผาผลาญพลังงานลดลง และมีการสร้างทั้งไขมันและน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น

ผู้วิจัยรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการนอนอย่างเพียงพอจะทำให้การลดน้ำหนักได้ผลดีและยั่งยืน