การเลือกรองเท้าที่พอดีกับเท้า

สมาคมโรคเท้าและข้อได้แนะนำเลือกรองเท้าที่พอดีกับเท้าKK

 1. รองเท้าแต่ละบริษัท และแต่ละรุ่นแม้ว่าจะเบอร์เดียวกันแต่ขนาดไม่เท่ากัน เวลาเลือกต้องทดลองกับเท้าตัวเองทุกครั้ง
 2. เลือกรองเท้าที่มีลักษณะเหมือนเท้าของตัวเอง อย่าตามแฟชั่นมากเกินไปเพราะจะทำให้เท้าท่านมีปัญหา
 3. ต้องวัดขนาดของเท้าเป็นประจำ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นเท้าจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
 4. ควรจะซื้อรองเท้าชนิดใช้เชือกผูกเพราะจะทำให้พอดีกับเท้า
 5. เท้าสองข้างจะไม่เท้ากันต้องวัดทั้งสองเท้าและเลือกรองเท้าที่มีขนาดพอดีกับเท้าข้างใหญ่
 6. เลือกซื้อรองเท้าตอนบ่ายๆหรือเย็นๆเนื่องจากช่วงนั้นเท้าจะมีขนาดใหญ่
 7. เวลาทดลองใส่รองเท้าให้ยืน และให้ตรวจสอบว่าเมื่อใส่รองเท้านิ้วที่ยาวที่สุดจรดปลายข้างหนึ่ง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่ง มีพื้นที่เหลือประมาณครึ่งนิ้ว
 8. ควรจะสวมถุงเท้าคู่ที่ใส่เป็นประจำไปลองรองเท้าคู่ใหม่
 9. ให้แน่ใจว่าฝ่าเท้าของท่านพอดีกับส่วนกว้างที่สุดของรองเท้า
 10. เมื่อใส่รองเท้าแล้วนิ้วเท้าของท่านสามารถขยับได้ทุกนิ้ว
 11. อย่าซื้อรองเท้าที่แคบเกินไปโดยหวังว่ามันจะขยาย
 12. ส้นเท้าของท่านควรจะพอดีส้นรองเท้าไม่หลวมเกินไป
 13. เวลาทดลองใส่รองเท้าให้ใส่เดินเพื่อตรวจดูว่าพอดีกับเท้าหรือไม่ใส่แล้วสบายหรือไม

AS

การดูแลเท้า