อาการเตือน

หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์

  • ปวดต่อเนื่องมากกว่า 72 ชั่วโมง
  • บวมเท้าข้างหนึ่งหรือ สองข้างมากกว่า 24 ชม.
  • ปวดเท้าเวลาเดินหรือวิ่ง
  • ปวดเท้าขณะพักหรือเวลายกขา
  • มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างเท้า
  • มีการติดเชื้อที่เท้า
  • แผลหรือเท้าพองโดยที่ไม่มีสาเหตุและแผลหายช้า
  • ชาเท้า
  • เท้าเป็นชนิดแบนราบ

การดูแลเท้า