การดูแลเท้า

 1. ล้างเท้าด้วยน้ำสบู่อุ่นๆประมาณ 10 นาทีซึ่งจะทำให้ผิวหนังนุ่ม อย่าขัดหรือถูเพราะจะทำให้ผิวหนังแห้ง
 2. บริเวณซอกนิ้วต้องให้แห้ง
 3. หลังจากผิวหนังนุ่มก็ให้ใช้หินขัดหรือแผ่นตะไบเล็บ ขัดบริเวณตาปลาไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรตัดโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชำนาญ
 4. วิธีป้องกันเล็บขบโดยให้ตับเล็บโดยตัดตรงไม่ตัดตามความโค้งของนิ้ว และไม่ควรตัดเล็บให้สั้นเกินไป
 5. ตะไบเล็บทุกครั้งหลังตัดเล็บ
 6. ใส่ครีมที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังและรอยต่อของเล็บกับผิวหนังและเท้า ห้ามทาครีมบริเวณซอกนิ้ว
 7. ท่าโลชันที่และและนวดฝ่าเท้าหรืออาจจะกลิ้งขวดหรือลูก tennis ซึ่งจะช่วยละอาการเมื่อล้าของเท้า
 8. สำหรับผู้ที่ทาเล็บก่อนทาเล็บให้ล้างเล็บด้วยน้ำยาล้างเล็บก่อน
 9. อย่าละเลยหากมีอาการปวดที่เท้าเนื่องจากโรคบางอย่างสามารถป้องกัน และรักษาได้หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติตามมาในภายหลัง
 10. ให้ตรวจเท้าเป็นประจำโดยสังเกตสีผิว อุณหภูมิของเท้า
 11. หากผิวแห้งและมีการลอกให้ปรึกษาแพทย์
 12. เลือกรองเท้าให้เหมาะกับชนิดกีฬาที่จะเล่น และเลือกขนาดที่พอดีกับเท้า
 13. ไม่เดินเท้าเปล่าเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
 14. หากไปเที่ยวชายทะเลต้องทาครีมกันแดดที่หลังเท้า
 15. ใส่ถุงเท้าทุกครั้งที่ใส่รองเท้า

วิธีเพิ่มเลือดไปเลี้ยงเท้าเพิ่มขึ้น

 1. พยายามยกเท้าให้สูงเวลานั่งหรือนอน
 2. ให้บริหารเท้าเมื่อต้องนั่งเป็นเวลานาน
 3. ให้เดินบ้างหากต้องนั่งนาน
 4. ให้มีการนวดเท้า
 5. อย่าให้เท้าเจออากาศเย็น
 6. อย่านั่งนานโดยเฉพาะการนั่งไขว่ห้าง
 7. งดบุหรี่

การดูแลเท้า