หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

น้ำตาลฟรักโทส Fructose คืออะไร

น้ำตาลฟรักโตส

ฟรักโทส Fructose หรือ ฟรุกโทส เป็นน้ำตาลพื้นฐานจำพวกโมโนแซ็กคาไรด์ monosaccharide เหมือนกับกลูโคส ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ ฟรักโทสพบในอาหารมากมาย และเป็นหนึ่งในสามของน้ำตาลในเลือดที่มีความสำคัญมากที่สุด อีกสองชนิดที่เหลือคือ กลูโคส และ กาแล็กโทส ฟรักโทสมีมากใน น้ำผึ้งและผลไม้ต่าง ๆ เช่น เบอร์รี เมลอน ฯลฯ เนื่องจากฟรักโทสมีค่า Glycemic index ต่ำจึงทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นไม่สูงเหมือนกลูโคส ซึ่งทำให้ทำให้คนหันมาใช้น้ำตาลฟรักโทสแทนกลูโคส แต่ก็มีข้อท้วงติงกันมากเกี่ยวกับการใช้ ฟรักโทส

เกิดอะไรขึ้นหากรับประทานฟรักโทสมากเกินไป

ฟรักโทสพบในผัก ผลไม้ทั่วไป ปริมาณฟรักโทสที่ได้จากผัก และผลไม้ไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากร่างกายสามารถจัดการได้ แต่หากร่างกายได้รับฟรักโทสในปริมาณที่สูง ฟรักโทสจะไปสะสมที่ตับและมีการสร้างไขมัน Triglyceride ออกมาในกระแสเลือด ซึ่งจะเกิผลเสียดังนี้

น้ำตาลฟรักโทสมาจากไหน

น้ำตาลฟรักโทสมาจากผักและผลไม้เพียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ที่เรารับมาจากสารให้ความหวานที่เราเติมเข้าไป high fructose corn syrup (HFCS),ซึ่งประกอบไปด้วยฟรักโทส fructose 55% และน้ำตาลกลูโคส 45%

อาหารประเภทไหนที่มี high fructose corn syrup and other sugars?

ปัจจุบันอาหารแทบทุกชนิดจะมีการใส่น้ำตาลฟรักโทสแทบทั้งสิ้น น้ำผึ้งก็มีน้ำตาลฟรักโทสสูง เครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ต่ำก็ผสมน้ำตาลฟรักโทส

ก่อนที่ท่านจะซื้ออาหารรับประทานให้อ่านสลากกำกับทุกครั้งว่ามีส่วนผสมของน้ำตาลฟรักโทสสูง หรือไมเพราะมีผลเสียต่อสุขภาพ

ลดการรับประทานฟรักโตสลดการเกิดเบาหวาน