การดูแลฟันสำหรับผู้สูงอายุ


ผู้ใหญ่จะเริ่มฟันร่วงเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป การดูแลฟันสำหรับผู้สูงอายุก็เหมือนกับวัยอื่น วัยนี้มักจะมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งจะทำให้ฟันผุและเกิดโรคเบาหวานได้ง่าย ดังนั้นผู้สูงอายุต้องลดอาหารหวานๆและให้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

ห้ามท่าใส่ฟันปลอมต้องถอดมาล้างหลังอาหารและก่อนนอน

  • ถอดฟันปลอมก่อนนอน
  • ใช้แปรงทำความสะอาดฟันปลอมโดยใช้สบู่ที่ไม่ได้ใส่น้ำหอม หลังจากล้างให้ล้างด้วยน้ำ
  • หากท่านไม่มีฟันท่านใช้แปรงนุ่มๆแปรงเหงือกและเพดาน

ให้พบทันต์แพทย์ตรวจฟันปีละครั้งแม้ว่าท่านจะไม่มีฟันในปาก เพราะแพทย์จะตรวจว่าฟันปลอมพอดีกับปากหรือไม่ ตรวจว่ามีมะเร็งในช่องปากหรือไม่ สำหรับผู้ที่ใส่ฟันปลอมควรตรวจฟันปีละ 2 ครั้ง

สุขภาพฟันที่ดีของทารก| การดูแลฟันเด็กอายุ 3-10ขวบารดูและฟันสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ การดูแลฟันผู้สูงอายุ การแปรงฟัน

เพิ่มเพื่อน