aaa

ท่าเก้าอี้ Utkatasana (Chair Pose)

วิธีฝึก

  1. ยืนในท่าภูเขา หายใจเข้าช้าๆ ยกมือขึ้นตั้งฉากกับพื้น พนมมือ
  2. หายใจออก ย่อเข่าลงให้มากที่สุดจนขนานกับพื้น
  3. ยืดอก เหยียดลำตัวให้ตรง อย่าให้ก้มตัวไปข้างหน้า
  4. คงท่านี้ไว้ 30 วินาที - 1 นาทีแล้วคลายท่าโดยการยกมือลงและยืนตามท่าภูเขา

สำหรับท่านที่ฝึกใหม่อาจจะฝึกใกล้กับกำแพง โดยการให้หลังพิงกำแพง


โยคะท่าเก้าอี้ Utkatasana (Chair Pose)

ประโยชน์

  • ทำให้กล้ามเนื้อต้นขา น่อง ข้อเท้า ไหล่และหลังแข็งแรง
  • ทำให้ไหล่และหลังแข็งแรง
  • กระตุ้นอวัยวะในช่องท้อง กำลังลมและหัวใจ
  • ลดอาการของฝ่าเท้าแบน

ท่าฝึกโยคะ | ท่าภูเขา | ท่าต้นไม้ | ท่าตรีโกณ | ท่าตรีโกณหมุนกลับ | ท่ายืนก้มตัวมือวางบนพื้น | ท่าเก้าอี้ | ท่านักเต้นรำประยุกต์ | ท่ายืนแยกขายืดลำตัว| ท่านักรบ | ท่ายืนขาเดียวตัวที | ท่าอินทรีย์ | ท่ามือไขว้หลัง