โรคเบาหวานกับแอสไพริน Aspirin

ผู้ป่วยเบาหวานต่อไปนี้ควรได้รับ aspirin | ความปลอดภัยในการใช้ aspirin | ข้อห้ามในการใช้ aspirin | ขนาดยาaspirin ที่ได้รับ


aspirin

ผู้ป่วยเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่าจากการแข็งตัวของหลอดเลือดและลิ่มเลือดอุดตัน เป็นที่ทราบกันดีว่าแอสไพริน aspirin สามารถลดการสร้าง thromboxane ซึ่งจะลดการเกาะกันของเกล็ดเลือด และป้องกันหลอดเลือดไม่ให้หดตัวทำให้ป้องกันหัวใจขาดเลือดได้

ควรใช้แอสไพริน aspirinกับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทใด 

ก่อนหน้านี้เชื่อว่แอสไพริน aspirin ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ประมาณร้อยละ 2-22 แต่หลังจากที่การควบคุมเบาหวานดีขึ้นการเกิดโรคหัวใจก็ลดลง ทำให้มีการศึกษาใหญ่ๆ 6 การศึกษาสรุปว่า

 • จากการศึกษาโดยใช้แอสไพริน aspirin พบว่าสามารถลดการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 9 และ 15 ตามลำดับแต่ไม่มีนัยทางสถิติ
 • อัตราการเกิดโรคเลือดออกทางเดินอาหารพบประมาณ 1 ใน หมื่น
 • อัตราการเกิดเลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 โดยเฉพาะทางเดินอาหาร
 • ขนาดของ aspirin 75 to 162 mg/day ได้ผลไม่ต่างกับ 500-1500 มกต่อวัน
 • จะให้ Aspirin ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 50,60 ชายและหญิงตามลำดับ และมีอีกหนึ่งความเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนวัย
 • จะให้ในรายที่มีโอกาสเกิดโรคหัวใจที่10 ปีข้างหน้าร้อยละ10 หากผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ไม่ควรให้aspirin
 • การให้ aspirin ควรระวังภาวะเสี่ยงต่อเลือดออก

ผู้ป่วยเบาหวานต่อไปนี้ควรได้รับ aspirin ทุกราย

 1. ผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดที่ขาตีบ
 2. ผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ ผู้ชายที่อายุมากกว่า50 หญิงมากกว่า 60 และมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีประวัติหลอดเลือดหัวใจตีบในครอบครัว
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีไข่ขาวในปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วน โดยมีดัชนีมวลกายมากกว่า 27.3ในผู้หญิง 27.8ในผู้ชาย
 • ไขมันในโลหิตสูง Cholesterol >200mg%, LDL.100mg%, TG.>200mg%,HDL<45mg%ในผู้ชาย <55mg%ในผู้หญิง
 • อายุมากกว่า30ปี
 1. ใช้เม็ดเคลือบขนาด 81-325 มก./วัน
 2. ผู้ป่วยแพ้ aspirin เลือดออกในกระเพาะ โรคตับ ผู้ป่วยเบาหวานกำลังกินยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด anticoagulant[coumadin] ไม่ควรใช้ยา ASPIRIN
 3. ไม่ควรใช้ aspirin ในคนซึ่งอายุน้อยกว่า21ปีเพราะอาจทำให้เกิด Reye's syndrome

ความปลอดภัยในการใช้ aspirin

 • ทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารแม้ว่าจะรับประทานชนิด enteric coat หรือชนิด baby asa
 • อาจจะมีเลือดกำเดาไหลหรือรอยจ้ำเลือดตามร่างกาย
 • อาจจะทำให้เลือดออกในสมองโดยพบ 1/1000 จากการใช้ 3-5 ปี


ข้อห้ามในการใช้ aspirin

 • แพ้ยา aspirin
 • มีโรคเลือดออกง่าย
 • ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด {coumadine}
 • เลือดออกทางเดินอาหาร
 • มีโรคตับ

ขนาดยาaspirin ที่ได้รับ

 • แนะนำให้ใช้ขนาด75-162 มก% โดยสามารถลดอุบัติการณ์ได้ร้อยละ 21±4
 • สำหรับคนที่แพ้ ASAให้ใช้ยา Clopidogrel ขนาด 75 มกแทน

ทบทวนครั้งสุดท้าย 20 มิย 2010

Circulation 2010; DOI:10.1161/CIR.0b013e3181e3b133. Available at: http://circ.ahajournals.org.

โรคเบาหวาน

เพิ่มเพื่อน