การออกกำลังกายในคนท้อง

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนตั้งครรภ์ แต่สำหรับผู้ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ไม่ควรที่จะออกกำลังกายได้แก่

  • ผู้ที่มีโรคหัวใจที่ยังคุมอาการไม่ได้
  • ผู้ที่มีโรคปอดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือผู้ที่มีโรคหอบหืดรุนแรง
  • ผู้ที่มีปากมดลูกเปิด
  • การตั้งครรภ์แฝด
  • มีเลือดออกช่องคลอด
  • รกเกาะต่ำซึ่งเสี่ยงต่อการที่มีเลือดออก
  • ผู้ที่มีอาการปวดท้องคลอด
  • ผู้ที่มีน้ำเดิน
  • ผู้ที่มีครรภ์เป็นพิษ

ดังนั้นคุณแม่หากต้องการที่จะออกกำลังกายและมีภาวะดังกล่าวควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

แนวทางออกกำลังกาย | การเลือกวิธีออกกำลัง | ข้อห้ามออกกำลังกาย | สัญญาณเตือน | ขั้นตอนออกกำลัง