สมุนไพรสำหรับรักษาโรคเบาหวาน


โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย จึงได้มีการโฆษณาว่า สมุนไพรสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ และผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีความเชื่อไปในทางเดียวกันว่า สมุนไพรสามารถรักษาโรคเบาหวานได้

ปี 2008 สมาคมโรคเบาหวานได้มีการทบทวนสมุนไพร 8 ชนิดปรากฎว่ามีเพียงสามชนิดที่จัดระดับความน่าเขื่อถือระดับ B

ระดับความน่าเชื่อถือ

 • ระดับ A หมายถึงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าได้ประโยชน์
 • ระดับ B หมายมีหลักฐานว่าได้ผลดี
 • ระดับ C หมายถึงข้อมูลไม่ชัดเจน
 • ระดับ D ยังไม่แนะนำให้ใช้
 • ระดับ F มีโทษมากกว่าประโยชน์

สมุนไพรทั้งสามได้แก่

มะระ

มีการศึกษาพบว่าสารสกัดของมะระ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ สารที่ออกฤทธิ์ได้แก่ charantin, momordin, and insulin-like peptide (also known as plant insulin),

ขนาดที่ใช้รับประทาน

 • น้ำสกัด 50-100 ml
 • ผงมะระ 3-15 gm
 • แคปซูลสารสกัดมะระ100-200 gm

ผลข้างเคียง

 • จุกเสียดแน่นท้อง
 • อาจจะเกิดน้ำตาลต่ำหากรับประทานร่วมกับยา sulfonylurea
 • อาจจะทำให้แท้ง

โสม

ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานโดยสามารถลดน้ำตาลและลด HbA1C

ขนาดที่ให้ 200 mgต่อวัน

Gymnema

เป็นพืชที่เติบโตในเขตร้อน ใบของ Gymnema จะมีสรรพคุณรักษาโรคเบาหวานโดยการตุ้นการทำงานของ insulin และ bata cell

ขนาดที่ใช้

ใช้วันละ 400 มกต่อวัน

ผลข้างเคียง ไม่ค่อยพบ

 

เพิ่มเพื่อน