เนื้อแดงทำให้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น


อาหารสุขภาพเป็นอาหารที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้รับประทาน อ่านที่นี่ เพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง ได้มีการศึกษาสองการศึกษา โดยศึกษาผลของการรับประทานเนื้อแดง(ได้แก่เนื้อหมู วัว แพะ) และอาหารสำเร็จรูป(ได้แก่ไส้กรอก แฮม)โดยการศึกษาระยะยาวถึง 22-28 ปี โดยการศึกษาของ Dr An Pan (Harvard School of Public Health, Boston, MA) และ Dr Dean Ornish (Preventive Medicine Research Institute, Sausalito, CA)ผลสรุปว่า

  • การรับประทานเนื้อแดง และอาหารสำเร็จรูปจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิต และอัตราการเกิดโรคมะเร็ง
  • การรับประทานเนื้อแดงหนึ่งมื้อต่อวันจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เสียชีวิตจากโรคหัวใจร้อยละ 16 และอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
  • และจากการศึกษาพบว่าทดแทนการรับประทานเนื้อแดงด้วยปลา หรือไก่ หรือ ถั่ว หรืออาหารไขมันต่ำจะลดอัตราการเสียชีวิต อัตราการเกิดโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง

คำอธิบาย

  • เชื่อว่าในเนื้อแดงจะมีไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพ
  • ในเนื้อแดงมี hemeซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเนื้อแดงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรค
  • การปรุงอาหารต้องใช้อุณหภูมิสูงซึ่งจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง

คำแนะนำ

  • ลดการบริโภคเนื้อแดงเช่นเนื้อหมู วัว แพะ ลดการบริโภคอาหารสำเร็จรูปเช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน กุนเชียง
  • บริโภคอาหารสุขภาพ
  • ลดน้ำหนัก
  • ออกกำลังกาย

เพิ่มเพื่อน