การดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือที่เรียกว่า Diet soda


Diet soda คืออะไร

ก่อนหน้านี้เครื่องดื่มส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาล เพื่อเพิ่มความหวานให้แก่เครื่องดื่ม เมื่อคนตระหนักว่าการรับน้ำตาลมากจะทำให้น้ำหนักเกิน และเกิดเบาหวาน บริษัทผู้ผลิตจึงผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ใช้น้ำตาล แต่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยเชื่อว่าจะลดน้ำหนัก และลดโรคเบาหวาน สารให้ความหวานที่ใช้ในการผสมมีดังนี้

  • Aspartame (NutraSweet): หากดื่มไม่มากก็ไม่มีปัญหา
  • Saccharin (Sweet'n Low):ไม่แนะนำเนื่องจากทำให้เกิดความพิการในทารก
  • Sucralose (Splenda):เป็นสารเพิ่มความหวานชนิดใหม่ที่การศึกษาไม่มากพอ

ผลเสียจากการดื่ม Diet soda มีอะไรบ้าง

  1. ไตเสื่อม จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมชนิด Diet วันละสองกระป๋องพบว่าไตจะเสื่อมลงไปร้อยละ 30
  2. น้ำหนักเพิ่ม แม้ว่าจะเปเครื่องดื่ม Diet พบว่าผู้ที่ดื่มวันละสองกระป๋องจะมีน้ำหนักมากกว่าคนไม่ดื่มร้อยละ 57
  3. ฟันผุ เนื่องจากกรดที่ผสมในเครื่องดื่มจะทำลายเคลือบฟัน
  4. การดื่มเครื่องดื่ม Diet จะทำให้กระดูกพรุน
  5. เป็นพิษต่อระบบประสาทโดยเฉพาะการย่อยสลาย Aspartame จะได้สาร formaldehyde ซึ่งอาจจะเป็นพิษต่อระบบประสาท
  6. ปวดศรีษะโดยเฉพาะสาร Sucralose อาจจะทำให้ปวดศีรษะ
  7. ทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุง

การดื่มเครื่องดื่ม Diet ทำให้เกิดโรคหัวใจหรือไม่

ได้มีการศึกษาคนประมาณ 2500 คนเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยการสอบถามปริมาณเครื่องดื่มโสดาแบ่งเป็นประเภทที่ดื่มน้ำ ดื่มปานกลางและดื่มทุกวัน

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มมากจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ดื่มน้อย และผู้ที่ดื่มมักจะอ้วนลงพุง มีโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงกว่าไม่ดื่ม

สมาคมโรคเบาหวานพบว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม Diet ทุกวันจะเป็นอ้วนลงพุง และเป็นเบาหวานมากกว่าคนปรกติ 36% และ 67% ตามลำดับ

สรุป

ควรจะดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่ม Diet เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ

เพิ่มเพื่อน