ท้องเสียเรื้อรัง ท้องร่วงเรื้อรัง Chronic Diarrhea

ท้องร่วงเรื้อรังหมายถึงการที่มีถ่ายเหลววันละ 2-3 ครั้งเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ ท้องร่วงเรื้อรังพบได้ในคนที่สุขภาพปกติ หรือพบได้ในคนที่มีโรคประจำตัว

สาเหตุของท้องร่วงเรื้อรังท้องร่วงเรื้อรังมีสาเหตุมากมาย และมีความแตกต่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

ท้องร่วงเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ

 • การติดเชื้อพยาธิ์ Cryptosporidium,Cyyclospora,Entamoeba histolytica,Gairdia,microsporidia
 • Bacteria เช่น Aeromanas,Campylobacter,Clostridium difficile,E.coli,Salmonella,Shigella
 • Virus norovirus rotavirus
 • การติดเชื้อที่ไม่ทราบสาเหตุ

ท้องร่วงเรื้อรังจากสาเหตุอื่นๆการวินิจฉัยโรคท้องร่วงเรื้อรัง

การวินิจฉัยโรคท้องร่วงเรื้อรังจะต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การส่งตรวจพิเศษจะต้องอาศัยประวัติและอาการของโรค

 • ตรวจอุจาระ 2-3 ครั้งเพื่อหาพยาธิ์ และเพาะเชื้อจากอุจาระ
 • หากไม่ได้คำตอบจะต้องตรวจทางรังสี หรือการส่องกล้อง

เมื่อไรจึงจะพบแพทย์

โรคท้องร่วงส่วนใหญ่มักจะหายเอง หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์

ผู้ป่วยเด็ก

 • ไข้สูง 39 องศา
 • ถ่ายอุจาระดำ หรือมีเลือดออก
 • ปากแห้ง ร้องไห้โดยไม่มีน้ำตา
 • เด็กซึม
 • แก้มตอบ ตาโหล
 • ผิวแห้ง

สำหรับผู้ใหญ่

 • มีอาการท้องร่วงมากกว่า 3 วัน
 • มีอาการของการขาดน้ำ
 • ปวดท้อง หรือปวดเบ่งมาก
 • อุจาระดำ หรือถ่ายเป็นเลือด

การรักษาโรคท้องร่วงเรื้อรัง

การรักษา

 • การรักษาโรคท้องร่วงเรื้อรังจะขึ้นกับสาเหตุ หากเป็นโรคติดเชื้อต้องให้ยาปฏิชีวนะ
 • ในกรณีที่เกิดจากโรคอื่นก็รักษาที่ต้นเหตุ

กรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ

 • ต้องดื่มน้ำเกลือแร่อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ
 • ต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร และทำให้โรคหายเร็วขึ้น
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ ชา และกาแฟ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำเพิ่มขึ้น

ยาที่ใช้รักษาโรคท้องร่วง

 • Bismuth (sold as Kaopectate®, Pepto-Bismol®)
 • ยาที่เพิ่มกากอุจาระTreatments that bulk the stools, such as a high-fiber diet or fiber supplement
 • ยาที่แก้ท้องร่วงเช่น loperamide diphenoxylate (Lomotil®)

การป้องกันท้องร่วงเรื้อรัง

 • ดื่มน้ำที่สะอาด
 • รับประทานอาหารที่ทำสุกใหม่ๆ
 • การเตรียมอาหาร การประกอบอาหารอย่างถูกต้อง
 • ล้างมือให้สะอาด