การตรวจ Mamography

การตรวจ Mamograpy คืออะไร

เป็นการตรวจเต้านมโดยใช้รังสีปริมาณน้อย แต่มีความคมชัดสูง การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถทำให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้เร็วกว่าการคลำถึง 2 ปี ได้มีการแนะนำให้ประชาชนผู้หญิงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปให้ตรวจเป็นประจำทุกปี แต่สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาแนะนำ ให้ประชาชนที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม หรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนควรจะตรวจ Mamography อายุน้อยกว่านี้

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ Mamography

ก่อนการตรวจ ท่านควรได้ปรึกษากับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับปัญหาของเต้านม ประวัติครอบครัว ประวัติส่วนบุคคลรวมทั้งประวัติการใช้ฮอร์โมน ไม่ควรนัดตรวจเต้านมก่อนมีประจำเดือน เนื่องจากช่วงนั้นเต้านมจะคัดและเจ็บ ควรจะตรวจหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วหนึ่งสัปดาห ์และควรจะแจ้งแพทย์หากท่านสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ สำหรับคำแนะนำทั่วๆไปมีดังนี้

 

  • ไม่ควรใช้น้ำหอมหรือใช้แป้งทาบริเวณรักแร้และเต้านมในวันที่จะตรวจ เนื่องจากจะทำให้รบกวนการตรวจ
  • ควรจะนำฟิมล์เก่าไปด้วยทุกครั้ง
  • ควรจะแจ้งอาการที่เกิดกับเต้านมให้แพทย์ทราบ
  • ให้ฟังผลกับแพทย์ของท่านเท่านั้น

เครื่องมือมีรูปร่างอย่างไรและขั้นตอนในการตรวจ

เครื่อง Mamography เป็นเครื่อง x-ray ที่ใช้ตรวจเต้านมซึ่งต้องประกอบด้วยเครื่องที่ทำให้เกิดรังส ีและส่วนที่ใช้บีบและตรวจเต้านม เมื่อให้รังสีแก่เต้านมรังสีบางส่วนจะถูกดูดซึมโดยเนื้อเยื่อเต้านม บางส่วนก็ผ่านไปยังฟิมฟ์ทำให้เกิดภาพขึ้นมา ระหว่างการตรวจจะต้องมีการบีบเต้านมเนื่องจาก

  • ทำให้เต้านมแบนราบเพื่อที่จะตรวจเต้านมได้ทุกส่วน
  • ไม่มีการรบกวนจากเนื้อเยื่อที่หนา
  • ใช้รังสีในการตรวจน้อย
  • เพื่อไม่ให้เต้านมเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด

การตรวจมักจะตรวจในแนวบนล่าง และแนวซ้ายขวาระหว่าการตรวจจะไม่เกิดอาการเจ็บปวดนอกจากจะรู้สึกเต้านมถูกบีบ 

กลับหน้าเดิม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม