การแบ่งระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่

หลังจากที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์จะตรวจต่อเพื่อประเมินว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่มีการลุกลามหรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงหรือไปยังอวัยวะอื่น มะเร็งสามารถแพร่กระจายได้สามวิธีคือ

 • ลุกลามจากเนื้อมะเร็งไปสู่เนื้อเยื่อใกล้เคียง
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่แพร่กระจายไปทางน้ำเหลือง Lymph system แต่ต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นทางทางเลือด

เราแบ่งมะเร็งออกเป็น

 • Stage 0 (Carcinoma in Situ)
 • Stage I
 • Stage II
 • Stage III
 • Stage IV

การจะแบ่งระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่จะต้องตรวจเพิ่มเติม

 • computed tomography (CT scan) เป็นการตรวจอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ตับ ปอด อวัยวะในช่องท้อง เป็นการตรวจว่ามะเร็งได้แพร่กระจายหรือยัง
 • MRI (magnetic resonance imaging) เป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กตรวจอวัยวะภายใน
 • PET scan (positron emission tomography scan)วิธีการตรวจโดยการผสมสารอาบรังสีกับน้ำตาลฉีดเข้าไปในกระแสเลือด หลังจากนั้นตรวจ scan เซลล์มะเร็งจะมีสารอาบรังสีมากจึงเห็นเป็นจุดๆเป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งอยู่ในอวัยวะ
 • การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
 • การผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออกเพื่อส่องกล้องว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่
 • การตัดเอาต่อมน้ำเหลืองไปตรวจเพื่อตรวจว่าเวลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือไม่
 • การตรวจเลือดทั่วไป CBC
 • การตรวจ Carcinoembryonic antigen (CEA)

 

Stage 0 (Carcinoma in Situ)

เซลล์มะเร็วอยู่เฉพาะที่เยื่อบุผิวลำไส้ mucosa

Stage I

มะเร็งอยู่ที่ชั้น mucosa และลุกลามมายังsubmucosa

Stage II

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งระยะที่2แบ่งออกเป็น

 • Stage IIA มะเร็งลามจาก submucosa ม่ยังกล้ามเนื้อแต่อยู่ผิวด้านในของ serosa
 • Stage IIB มะเร็งลามออกนอกชั้น serosa แต่ยังไม่แพรกระจายไปอวัยวะข้างเคียง
 • Stage IIC มะเร็งลามออกนอกชั้น serosa และลามไปยังอวัยวะข้างเคียง

Stage III

มะเร็งลำไส้ใหญ่

Stage IIIA

 

 • มะเร็งลำไส้ใหญ่ลุกลามถึงชั้นกล้ามเนื้อ และลามไปต่อมน้ำเหลืองน้อยกว่า 3 ต่อม หรือ
 • มะเร็งอยู่ในชั้น mucosa แต่ได้แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง 4-6 ต่อม

Stage IIIB

มะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 • มะเร็งแพร่กระจายมาถึงชั้น serosa แต่ไม่ลามยังอวัยวะใกล้เคียง มีการลามมายังต่อมน้ำเหลืองน้อยกว่า 3 ต่อมหรือ
 • มะเร็งอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อ แต่ลามมาต่อมน้ำเหลือง4-6 ต่อมหรือ
 • มะเร็งอยู่เฉพาะชั้น  mucosaลามชั้นกล้ามเนื้อ และลามมายังต่อน้ำเหลืองมากกว่า 7 ต่อม

stage IIIC

 • มะเร็งแพร่กระจายมาถึงชั้นนอก serosa และแพร่มายังต่อมน้ำเหลือง 4-6 ต่อมหรือ
 • มะเร็งแพร่มายังชั้นกล้ามเนื้อยังไม่ทะลุชั้น serosa และลามไปยังต่อมน้ำเหลืองมากกว่า7 ต่อมหรือ
 • มะเร็งแพร่ออกนอกชั้น serosa และแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียง

Stage IV

มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น

 • Stage IVA มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะเดียวเช่น ตับ ปอด หรือรังไข่
 • Stage IVB มะเร็งแพร่กระจายไปยังหลายอวัยวะ

มะเร็งกลับเป็นซ้ำ

หมายถึงภาวะที่มะเร็งกลับเป็นซ้ำซึ่งอาจจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่ หรือไปเกิดอวัยวะอื่นเช่น ตับ ปอด

การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่