ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล

 1. คอเลสเตอรอลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเพราะเป็นประกอบของเซลล์ เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมน
 2. คนอเมริกาเป็นไขมันในเลือดสูงทุก1ใน3 และมีคำแนะนำให้มีการตรวจไขมันในเลือดตั้งแต่ อายุ 20ปี แต่พบว่าร้อย75ได้มีการเจาะเลือด หากสูงควรมีการเจาะเลือดซ้ำในหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงหลายปัจจัย
 3. ไขมันในเลือดสูงอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรม พบว่าไขมันในเลือดของคนเราร้อยละ75สร้างจากตับร้อนละ25เกิดจากการรับประทานอาหาร ดังนั้นการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะควบคุมไขมันในเลือด หากคนผู้นั้นเป็นโรคทางพันธุกรรม
 4. ไขมันในเลือดสูงสามารถเป็นได้กับคนทุกอายุ สมาคมกุมารแพทย์อเมริกาได้แนะนำให้มีการเจาะตรวจไขมันในเลือดตั้งแต่ 9-11 ปี และหากเด็กมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแนะนำให้เจาะเลือดตรวจที่อายุน้อยกว่า9ปี ปัจจัยเสี่ยงได้แก่
 • อ้วน
 • มีสมาชิกสายตรงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควร
 • มีประวัติเป็นไขมันสูงในครอบครัว
 1. การออกกำลังกายจะเป็นการเพิ่มไขมันดี HDL Cholesterol
 2. อาหารเพื่อลดไขมันจำพวก plant stanols สามารถลดไขมันได้ร้อยละ 6-15แต่ออกฤทธิ์ช้าเมื่อเทียบกับยาลดไขมัน
 3. ก่อนหน้านี้มีการแนะนำว่าจะเริ่มให้ยาลดไขมันเมื่อความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน10ปีข้างหน้าเท่ากับรอยละ20 แต่ปัจจุบันเริ่มให้การรักษาเมื่อความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ7.5
 4. ระดับไขมันในเลือดของผู้หญิงจะมีความผันผวนตามอายุ ขณะตั้งครรภ์ไขมันในเลือดจะสูง หลังตั้งครรภ์ไขมันในเลือดจะลดลงสู่ปกติ และจะขึ้นอีกครั้งหลังหมดประจำเดือน
 5. ไขมันในเลือดสูงอาจจะสังเกตจากมีไขมันเกาะรอบขอบตา
 6. ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มสองเท่า

ไขมันในเลือดสูง