หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจหาระดับไขมัน cholesterol ในเลือด


 

ประเทศอเมริกาแนะนำให้ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ควรจะได้รับการตรวจหาระดับไขมัน cholesterol ในเลือด และหากปกติแนะนำให้ตรวจทุก 5 ปี สำหรับในประเทศไทยได้แนะนำ การคัดกรองภาวะระดับไขมันเลือดดังนี้การตรวจไขมันให้อดอาหาร 9-12 ชั่วโมงการตรวจหาระดับไขมันในเลือดเราจะเลือดตรวจหาไขมันทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน

 

การคัดกรองระดับไขมันในเลือดในประเทศไทย

แนวทางสำหรับประชาชนทั่วไป

สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเจาะเลือดตรวจหา cholesterol triglyceride,HDL,LDL

การเจาะเลือดจะเจาะเลือด TC, TG, HDL-C, และ LDL-C, 

การเจาะเลือดต้องงดอาหารหรือไม่

หากเจาะเลือดตรวจเฉพาะ Cholesterol ก็ไม่จำเป็นต้องงด หากต้องการตรวจ Triglyceride ก็ต้องงดอาหาร 12 ชั่วโมง

การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดหาไขมัน


ไขมันในเลือด cholesterol

การแปรผลเลือด

Total Cholesterol Level

Category
น้อยกว่า 200mg/dL ค่าไขมันที่ต้องการ
200-239 mg/dL สูงปานกลาง
240mg/dL และหรือมากกว่า สูง

LDL (Bad) Cholesterol Level

LDL Cholesterol Category
น้อยกว่า 100mg/dL ค่าที่ต้องการ
100-129mg/dL สูงเล็กน้อย
130-159 mg/dL สูงปานกลาง
160-189 mg/dL สูง
190 mg/dL และหรือสูงกว่า สูงมาก

HDL (Good) Cholesterol Level

HDL Cholesterol Category
น้อยกว่า 40 mg/dL จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ
40—59 mg/dL ยิ่งสูงยิ่งดี
60 mg/dL and higher ป้องกันโรคหัวใจ

หากคุณเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคเบาหวานแพทย์จะรักษาไขมันในเลือดให้ต่ำลง ให้ปรึกษากับแพทย์ว่าจะตั้ง

เป้าหมายระดับไขมัน

จะต้องเจาะเลือดตรวจไขมันเมื่อไร

ไขมันในเลือดของเรา

เมื่อแพทย์สั่งตรวจไขมันในเลือดแพทย์จะให้เจาะตรวจ

อัตราส่วนไขมันที่สำคัญ

 

การเจาะเลือดตรวจไขมันในเลือด

ไขมันในเลือด การเจาะเลือดตรวจ การรักษา อาหารสำหรับ cholesterol สูง อาหารสำหรับ triglyceride สูง การประเมินความเสี่ยง butter vs magarine ไขมันที่ดีและไม่ดี

เพิ่มเพื่อน

Google