หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคไขมันในเลือดสูงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกาย

คนที่อ้วน หรืออ้วนลงพุงจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง ดังนั้นการที่จะลดน้ำหนักจะต้องลดปริมาณพลังงานที่จะรับประทาน และเพิ่มการใช้พลังงานโดยการออกกำลังกาย น้ำหนักลดลงเพียงร้อยละ5-10ของน้ำหนักเดิมจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือด การเกิดโรคเบาหวาน และลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคที่เกี่ยวข้อง

อาหารไขมัน

แนะนำให้ได้รับพลังงานจากอาหรไขมันประมาณร้อยละ 25-35 ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด หากพลังงานที่ได้รับมากกว่า 35 มักจะเกิดปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูง และได้พลังงานเกิน หากพลังงานที่ได้น้อยกว่า 25 อาจจะมีปัญหาได้รับวิตามินที่ละลายในไขมันน้อย เช่นวิตามินอี และอาจจะส่งผลต่อระดับไขมัน HDL

สำหรับไขมันที่รับประทานควารจะเป็นไขมัน ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน น้ำมันปลา สำหรับไขมันอิ่มตัวให้รับประทานไม่เกินร้อยละ10 หากไขมันในเลือดสูงแนะนำว่าให้รับประทานไขมันอิ่มตัวไม่เกินร้อยละ7

ไขมันที่ได้จากปลาจะไม่มีผลต่อchloresterol แต่จะลดไขมัน Triglyceride และลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริมาณ Chloresterol ที่รับประทานแต่ละวันไม่ควรเกิน 300 มก และหลีกเลี่ยงไขมัน Tranโดยการหลีกเลี่ยงอาหารปรุงเสร็จ หรือของทอดร้อนอาหารจานด่วน

อาหารประเภทแป้ง

ปกติเราได้พลังงานที่รับจากอาหารประเภทแป้งประมาณร้อยละ 45-55 โดยเน้นการรับประทานอาหารแป้งที่มีใยอาหาร เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืช ผลไม้ ถั่ว ผัก และให้รับประทานน้ำตาลไม่เกินร้อยละ 10

สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือไขมัน triglyceride สูงจะต้องรับประทานน้ำตาลให้ต่ำกว่านี้ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มทั้งหลาย

สุราและการสูบบุหรี่

ผู้ชายให้ดื่มสุราไม่เกินสองหน่วยสุราหรือประมาณ 20-30 กรัมต่อวันส่วนผู้หญิงดื่มไม่เกิน 1 หน่วยสุราหรือวันละ 10-20 กรัมต่อวันซึ่งจะไม่ทำให้ไขมัน Triglyceride สูง

บุหรี่ให้เลิกสูบเพราะการสูบบุหรี่จะทำให้ไขมัน HDL ซึ่งเป็นไขมันที่ดีลดลง

อาหารเสริมเพื่อลดไขมัน

Phytosterols

สาร Phytosterol ได้แก่ sitosterol, campesterol, and stigmasterol เป็นสารที่พบในน้ำมันพืช และพบได้เล็กน้อยในผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช สารนี้ออกฟทะิ์ที่ลำไส้โดยการลดการดูดซึมไขมัน Cholesterol ทำให้ไขมัน LDL ลดลงแต่ไม่ผลต่อไขมันชนิดอื่น

phytosterol

โปรตีนจากถั่ว

โปรตีนจากถั่วสามารถทดแทนโปรตีนจากสัตว์ซึ่งมีไขมันอิ่มตัวสูง การรับประทานโปรตีนจากถั่วจะลดไขมันได้ Chloresterol ได้ประมาณร้อยละ 3-5

ใยอาหาร

การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงสามารถลดไขมัน Chloresterol ลงได้โดยแนะนำให้รับประทานวันละ 5-15 กรัม

น้ำมันปลา

การรับประทานน้ำมันปลาวันละ 2-3 กรัมจะสามารถลด Triglycerideลงได้ร้อยละ 25-30 หากรับประทานเกินวันละ 3 กรัมจะเพิ่มไขมัน Chloresterol น้ำมันปลา

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับระดับไขมันในเลือด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถลดไขมันได้มากหรือน้อยขึ้นกับว่าไขมันในเลือดเป็นชนิดไหน และการปรับพฤติกรรมนั้นทำอย่างไร ตารางที่จะแสดงข้างล่างแสดงให้เห็นถึงการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อไขมันในแต่ละประเภท

  ผลกระทบ
การปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ LDL Chloresterol Total Cholesterol  
การลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว +++
ลดอาหารที่มีไขมัน Trans fat +++
เพิ่มอาหารที่มีใยอาหารสูง ++
ลดอาหารหารที่มี Chloresterol สูง ++
เพิ่มอาหารที่มี Phytosterol +++
ลดน้ำหนัก +
ใช้โปรตีนจากถั่วเหลือง +
ออกกำลังกาย +
การปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ Triglyceride  
การลดน้ำหนัก +++
การลดการดื่มสุรา +++
การลดการรับประทานของหวานหรือน้ำตาล +++
การออกกำลังกาย ++
การลดอาหารพวกแป้ง ++
การรับประทานน้ำมันปลา ++
การรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน +
การปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ HDL  
ลดอาหารที่มีไขมัน Trans fat +++
การออกกำลังกาย +++
ลดน้ำหนัก ++
ลดอาหารพวกแป้งและเพิ่มไขมันไม่อิ่มตัว ++
ดื่มสุรา1-2หน่วยสุรา ++
รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูง +
หยุดสูบบุหรี่ +
ลดการรับประทานน้ำตาล และของหวาน +

เมื่อท่านทราบว่าท่านมีไขมันชนิดไหนเพิ่มท่านก็เลือกการปรับพฤติกรรมที่จะลดไขมันของท่าน

โภชนบำบัดสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

  แนะนำ ทานอย่ามาก หลีกเลี่ยง
cereals เมล็ดธัญพืช ขนมปัง ข้าว พาสต้า corn flake ขนมปังกรอบ ขนมอบ มัฟฟิน pie croissant
ผัก ผักสด   ผักที่ผสมกับครัม
พืชตระกูลถั่ว ทุกชนิด    
ผลไม้ ผลไม้สดหรือแช่แข็ง ผลไม้แห้ง ผลไม้กระป๋อง  
สารให้ความหวาน สารให้ความหวาน ที่ไม่มีพลังงาน น้ำผู้ง sucrose fructose chocolate cake ice creams
เนื้อสัตว์และปลา เนื้อสัน ปลาที่มัน เป็ดไก่ที่ไม่ติดหนัง อาหารทะเล เนื้อหมู วัว แกะ หอย ไส้กรอก ฮอตดอก เบคอน เครื่องใน ไส้กรอกหมูปนเนื้อ
นมและไข่ นมและโยเกิตร์ปราศจากไขมัน cheese และนมไขมันต่ำ cheese,ครีม ไข่แดง นม
น้ำมันพืช น้ำส้มสายชู ซอสมะเขือเทศ มัสตาร์ด น้ำมันพืช น้ำสลัด มาร์การีนเหลว mayonnaist เนย มาร์การีนแข็ง ไขมันtrans น้ำมันปาล์ม กะทิ น้ำมันหมู
ถั่ว   ทุกอย่าง มะพร้าว
การปรุงอาหาร การอบ ต้ม นึ่ง การผัด การย่าง การทอด
   

ไขมันในเลือดสูง