การคำนวณหาค่า LDL Cholesterol ที่เหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจอาศัยข้อมูลของ Framingham Heart Study เพื่อประเมินความเสี่ยงว่าใน 10 ปีข้างหน้า โอกาสที่คุณจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด การคำนวณนี้จะใช้ในคนที่อายุ 20ปีขึ้นไปและยังไม่มีโรคหัวใจและโรคเบาหวาน

 

นอกจากค่าความเสี่ยงที่ได้แล้ว ยังได้ค่าระดับไขมันที่เหมาะสมด้วย

Risk Factor Your Answer Points Relative Risk
Gender: Male Female  
Age: years  
Smoker? Yes No
On medication for high blood pressure? Yes No    
Blood Pressure: / mm Hg
Total Cholesterol: mg/dl
HDL Cholesterol: mg/dl
  
Total Points: = % risk of heart disease in 10 years
Average 10-year risk = % (for others in your age group)
LDL Cholesterol Goal =  mg/dl

การคำนวณนี้จะทำตามคำแนะนำของ National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III เพื่อกำหนดค่า LDL cholesterolที่เหมาะสม ค่า LDL cholesterol จะต้องน้อยกว่า < 100 หากท่านมีโรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดขาตีบ โรคเบาหวาน หรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจของท่านมากกว่าร้อยละ 20%.