คอเลสเตอรอล Cholesterol คืออะไร

คอเลสเตอรอล Cholesterol เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย การสร้างฮอร์โมน วิตามินดี และสารสำคัญ รวมทั้งการทำงานของเซลล์ต่างๆล้วนต้องอาศัยโคเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลในร่างกายมาจากสองแหล่งคือมาจากการรับประทานประมาณ 300 ถึง 700 มิลิกรัมต่อวัน (25%) และมาจากการสร้างที่ตับประมาณ 800 ถึง 1200 มิลิกรัมต่อวัน(75%) นอกจากนั้นยังมีปัจจัยทีทำให้ไขมันในเลือดสูงได้แก่โรค เบาหวาน โรคไต ไตรั่ว ไทรอยด์ทำงานน้อย อายุมาก ยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิด

คอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลเป็นสารทำจำเป็นของร่างกายเป็นส่วนประกอบของเซลล์ และเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์ดมน ร้อยละ 75 ของคอเลสเตอรอลในเลือดเราจะถูกสร้างที่ตับ ร้อยละ 25 เกิดจากเรารับประทานอาหาร ระดับคอเลสเตอรอลสูงเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ คอเลสเตอรอล ที่ตรวจเลือดจะมีทั้งคอเลสเตอรอลที่ดีได้แก่ HDL Cholesterol และไขมันไม่ดีคือ LDL Cholesterol

 

คอเลสเตอรอลในเลือดจะใหลเวียนอยู่ในรูป Phospholipid โดยรวมกับ lipoproteins อยู่รอบนอก และคอเลสเตอรอลอยู่ด้านใน lipoproteins ทีนำคอเลสเตอรอลมีอยู่สองชนิดคือ

  • low-density lipoproteins (LDL) หรือไขมันคอเลสเตอรอลไม่ดี หากไขมันนี้สูงจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งและเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา
  • high-density lipoproteins (HDL) หรือไขมันดี HDL จะนำคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อกลับสู่ตับเพื่อกำจัดออก หากมีปริมาณมากจะป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือ

ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหมายถึงภาวะที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะไม่มีอาการ ดังนั้นคนทั่วไปที่ไม่เคยตรวจเลือดหาระดับไขมันจึงไม่ทราบว่าเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลLDL สูงจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนผู้ที่มีHDL สูงก็จะเกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่ำ

หลอดเลือดแข็ง

จากภาพจะแสดงตำแหน่งของหัวใจ ลักษณะของหลอดเลือดปกติ และลักษณะของหลอดเลือดที่มีคราบไขมันเกาะ ซึ่งหากมีคราบไขมันเกาะมากก็จะทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ เกิดอาการเจ็บหน้าอกเวลาออกกำลังกาย หากเปลือกที่หุ้มคราบแตกก็จะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

คราบไขมันจะเกาะและพอกหลอดเลือดของร่างกายและเกิดอาการตามอวัยวะเช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงขาตีบ เป็นต้น

สาเหตุของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

อาการของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงจะไม่มีอาการ ประชาชนที่ไม่เคยเจาะเลือดตรวจจะไม่ทราบว่าไขมันในเลือดสูง สำหรับคนที่อายุมากกว่า 20 ปี ควรจะได้รับการตรวจไขมันในเลือดทุก 5 ปี อาการของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

การวินิจฉัยคอเลสเตอรอลในเลือด

การวินิจฉัยคอเลสเตอรอลในเลือดสูงทำได้โดยการเจาะเลือดตรวจ ก่อนการตรวจเลือดจะต้องงดอาหาร 9-12 ชั่วโมง การตรวจไขมันในเลือดจะตรวจ

  • Total cholesterol เป็นการวัดคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นผลรวมของคอเลสเตอรอลที่อยู่ใน HDL และ LDL
  • LDL cholesterol เป็นไขมันไม่ดีซึ่งเป็นไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  • HDL cholesterol เป็นไขมันดี จะเป็นตัวนำไขมันออกจากผนังหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งระดับไขมัน HDL ต่ำ(น้อยกว่า 40 mg/dL สำหรับผู้ชายและน้อยกว่า 50 mg/dL สำหรับผู้หญิง)จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  •  Triglycerides เป็นไขมันที่ตรวจพบ มีการศึกษาพบว่าหากค่า Triglycerides สูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

หากต้องการเจาะไขมัน Total cholesterol และ HDL cholesterol ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร หากค่า total cholesterol มากกว่า 200 mg/dl หรือHDL cholesterol น้อยกว่า 40 mg/dl แสดงว่าเกิดความผิดปกติของไขมันคอเลสเตอรอลเท่าไรจึงจะสูง

  • ค่า total cholesterol ควรจะต่ำกว่า 200 mg/dL
  • ไขมันไม่ดี LDL cholesterol ควรจะน้อยกว่า 100 mg/dL ไขมันดี HDL cholesterol ควรจะมากกว่า 60 mg/dL
  • หากท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด เช่นเป็นความดันดลหิตสูง สูบบุหรี่ หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดก่อนวัย(45 ในชาย 55 ในหญิง)หรือมไขมันดี HDL น้อยกว่า 40 หรือเป็นคนอ้วน ท่านควรจะมีไขมันไม่ดี ldl ไม่เกิน 70 mg/dL

ตารางแสดงค่าไขมันที่ต้องการ

Total Cholesterol Level Total Cholesterol Category
Less than 200 mg/dL Desirable
200–239 mg/dL Borderline high
240 mg/dL and higher High
LDL Cholesterol Level LDL Cholesterol Category
Less than 100 mg/dL Optimal
100–129 mg/dL Near optimal/above optimal
130–159 mg/dL Borderline high
160–189 mg/dL High
190 mg/dL and higher Very high
HDL Cholesterol Level HDL Cholesterol Category
Less than 40 mg/dL A major risk factor for heart disease
40–59 mg/dL The higher, the better
60 mg/dL and higher Considered protective against heart disease

ไขมันTriglycerides หากสูงก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจดังนั้นหากไขมัน Triglycerides มากกว่า 200 mg/dL ควรได้รับการรักษา

การรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

เนื่องจกคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตามมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และจะต้องรกาาปัจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอื่นๆเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เลิกสูบบุหรี่ cholesterol การรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

คอเลสเตอรอล เรื่องที่กับคอเลสเตอรอลที่ควรทราบ การตรวจเลือดคอเลสเตอรอล สาเหตุคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การรักษาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การลดคอเลสเตอรอลด้วยอาหาร น้ำหนักเกิน

เพิ่มเพื่อน