ประวัติที่สำคัญของโรคความดันโลหิตสูงที่ต้องให้แพทย์


การซักประวัติทางการแพทย์ การซักประวัติควรครอบคลุมการวินิจฉัยความดันโลหิตสูงครั้งแรกเมื่อใด ระดับความดันโลหิตในอดีตและปัจจุบัน และยาลดความดันโลหิตที่รับประทานในอดีตและปัจจุบัน ควรให้ความสนใจข้อที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ ในผู้ป่วยหญิงควรถามเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ควรซักประวัติของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยทุกรายเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งหมด โรคที่เป็นร่วมด้วย เช่น เบาหวาน, อาการแสดงหรือประวัติของภาวะหัวใจล้มเหลว, โรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดส่วนปลาย, โรคของลิ้นหัวใจ, อาการใจสั่น, อาการหน้ามืดหมดสติเป็นพักๆ, ความผิดปกติทางระบบประสาท ซึ่งจะเน้นโรคหลอดเลือดสมองและ TIA ประวัติของโรคไตเรื้อรังว่าเป็นชนิดใดและเป็นมานานเท่าใด การสูบบุหรี่ตรวจหาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ประวัติความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควรในครอบครัว ซึ่งจะบ่งชี้ถึงสาเหตุจากพันธุกรรมและอาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการส่งตรวจทางพันธุกรรมประวัติที่สำคััญทั้งประวัติครอบครัว และการเจ็บป่วยจะช่วยให้แพทย์ประเมินสาเหตุของโรค ความรุนแรง และวางแผนการรักาาได้อย่างถูกต้องประวัติที่ต้องเตรียมสำหรับแพทย์มีดังนี้


 1. ประวัติการเจ็บป่วย ต้องทราบระยะเวลาที่เป็นความดันโลหิต และทราบว่าความดันโลหิตเป็นเท่าใด
 2. ประวัติเพื่อจะหาสาเหตุของความดันโลหิตสูงได้แก
 • ประวัติโรคไตในครอบครัวซึ่งหากมีประวัติโรคไตในครอบครัวจะทำให้สงสัยโรค Polycystic kidney disease
 • ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไต ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะเป็นเลือด การใช้ยาแก้ปวดเช่น paracetamol
 • ประวัติการใช้ยาและสารเสพติด เช่น ยาคุมกำเนิด ยาหยอดจมูก ยาบ้า ยา steroid ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ,ชะเอม, carbenoxolone, ยาหยอดจมูกแก้คัดจมูก, cocaine, amphetamine, gluco- และ mineralocorticosteroid, , erythropoietin, cyclosporine
 • มีอาการเหงื่อออก, ปวดศีรษะ, กังวล, ใจสั่นเป็นพักๆ (pheochromocytoma)
 • มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุกหรือไม่ อาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคไทรอยด์


 1. ประวัติเพื่อจะประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดทั้งตัวเอง และครอบครัว
 • ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ประวัติไขมันในเลือดสูง
 • ประวัติโรคเบาหวาน
 • ประวัติการสูบบุหรี่
 • ประวัติการรับประทานอาหาร
 • ประวัติเป็นโรคอ้วนหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงของน้าหนักในขณะนี้เพื่อหาโรคอ้วน
 • ปริมาณการออกกาลังกาย
 • ประวัติการเป็นโรคนอนกรน อาการกรนเพื่อตรวจหาทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับ ควรเก็บข้อมูลจากคู่นอนด้วย
 • ประวัติความดันโลหิตสูงและ CVD ของผู้ป่วยและครอบครัว
 • ประวัติ dyslipidemia ของผู้ป่วยและครอบครัว
 • ประวัติโรคเบาหวานของผู้ป่วยและครอบครัว (ยาเบาหวานที่รับประทาน, ระดับน้าตาลในเลือดและอาการปัสสาวะบ่อย)
 1. ประวัติของโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง
 • สมองและตา ประวัติปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว ชาหรืออ่อนแรงครึ่งซีก
 • หัวใจ ใจสั่น เหนื่อยง่าย แน่หน้าอก เท้าบวม หน้ามืดหมดสติ, ประวัติใจสั่น, หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยเฉพาะ AF
 • ไตเช่น หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะบ่อยกลางคืน
 • หลอดเลือดแดง ประวัติเจ็บน่องเวลาเดิน เท้าเย็น


 1. ประวัติการใช้ยารักษาความดันโลหิต
 • ชื่อยา ระยะเวลาที่รักษา ผลการรักษา ผลข้างเคียงของยา แพ้ยาอะไรบ้าง
 • ยาลดความดันโลหิตที่ใช้ในปัจจุบัน
 • ยาลดความดันโลหิตที่ใช้ในอดีต
 • การรักษาต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง
 • ประสิทธิผลและฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาลดความดันโลหิต

ประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและครอบครัว

1. ระยะเวลาที่เป็นและระดับความดันโลหิตที่สูง รวมทั้ง HBPM

2. ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ

 • ประวัติ CKD ในครอบครัว (polycystic kidney)
 • ประวัติโรคไต, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ปัสสาวะมีเลือดปน การใช้ยาแก้ปวดอย่างมาก (renal parenchymal disease)
การวินิจฉัยโรคความดัน