หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาความดันโลหิตได้ประโยชน์อะไรบ้าง


ผลต่อหัวใจ

ผลต่อผนังหลอดเลือดและการเกิดหลอดเลือดแข็ง

ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ผลต่อไต

เป้าหมายความดันสำหรับผู้ป่วยโรคไตอยู่ที่ความดันโลหิต 130/80 mmHg

การเกิดโรคเบาหวาน

โรคที่เกิดจากความดัน เมื่อไรจะรักษาความดัน