อาการของโรคชิคุนกุนยา

อาการของโรคชิคุนกุนยาจะเกิดอาการหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสกัดไปแล้ว2-4 วันจะพบเชื้อในกระแสเลือดประมาณ 5 วันหลังจากมีไข้ ร่างกาย ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียนและอาจมีอาการคัน
ร่วมด้วย พบตาแดง (conjunctival injection) แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว ส่วนใหญ่แล้วในเด็กจะมีอาการ
ไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่

ในผู้ใหญ่อาการที่เด่นชัดคืออาการปวดข้อ ซึ่งอาจพบข้ออักเสบได้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อเล็กๆ
เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ ข้อเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ (migratory polyarthritis) อาการจะ
รุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ ผู้ป่วยบางรายมีอาการปวดข้อโดยที่ไม่มีไข้ อาการปวดข้อจะเป็นมากในตอนเช้า หากมีการขยับข้อบ้างจะช่วยบรรเทาอาการปวด แต่หากออกกำลังมากจะทำให้ข้อปวดมากขึ้น ข้อที่ปวดอาจจะมีน้ำในข้อได้อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้
อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี จากการติดตามพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 88 จะหายขาด ประมาณร้อยละ 3 จะมีอาการปวดข้และข้อติด ร้อยละ 3 จะมีข้อติดแต่ไม่ปวด ร้อยละ 6 จะมีข้อติดและปวดตลอดเวลา ผู้ป่วยชิคุนกุนยาอาการไม่
รุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกต่างจากโรคไข้เลือดออก อาจพบ tourniquet test ให้ผลบวก และจุดเลือดออก (petichiae) บริเวณผิวหนังได้

เพิ่มเพื่อน