หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ปัสสาวะรดที่นอน


ปัสสาวะรดที่นอนปัสสาวะรดที่นอนพบได้ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ขวบแต่หากพบหลังจากนั้นอาจจะมีสาเหตุจากโรคเช่นทางเดินปัสสาวะอักเสบ

ปัสสาวะรดที่นอนเป็นอาการปกติสำหรับเด็ก หากท่านหรือลูกของท่านปัสสาวะรดที่นอนแล้วล่ะก็ไม่ต้องตกใจเพราะจะมีเด็กอเมริกา 5-7 ล้านคนที่เป็นเหมือนกับท่าน การปัสสาวะรดที่นอนเป็นภาวะที่ไม่ได้ตั้งใจทำ ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดทั้งตัวเด็ก(โต)และผู้ปกครอง


ปัสสาวะรดที่นอน

สาเหตุและชนิดของปัสสาวะรดที่นอน

ปัสสาวะรดที่นอนสามารถพบได้ในเด็กอายุ 6 ปีประมาณร้อยละ 15-20 ส่วนเด็กวัยรุ่นพบได้ร้อยละ1 เด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนส่วนใหญ่จะปกติทั้งร่างกายและจิตใจโดยมากมักเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี สาเหตุที่พบได้คือกรรมพันธุ์ ร้อยละ 85มักมีประวัติสมาชิกในครอบครัวที่ปัสสาวะรดที่นอนเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนตั้งเด็กเรียก primary ท่านผู้ปกครองไม่ต้องโกรธหรือตกใจหรือเป้นความผิดของใครเพราะเป็นเรื่องปกติของเด็กสาเหตุคือ

ส่วนเด็กที่เคยไม่ปัสสาวะรดที่นอนแล้วกลับมาปัสสาวะรดที่นอนเรียก secondary ให้คิดว่าอาจจะมีโรค เช่นทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรคเบาหวาน หรือมีความเครียดเกิดขึ้น เช่นเครียดที่โรงเรียน มีน้องใหม่ พ่อแม่แยกทางกันเป็นต้น เด็กบางคนเวลาท้องผูกจะมีปัสสาวะรดที่นอน การเปลี่ยนแปลงอาหารบางอย่างสามารถแก้เรื่องท้องผูกได้เมื่อมีปัญหาเรื่องเด็กปัสสาวะรดที่นอน ท่านผู้ปกครองต้องสังเกตอาการต่อไปนี้หากพบต้องรายงานแพทย์

การรักษาปัสสาวะรดที่นอน

ไม่มีใครทราบว่าทำไมเด็กจึงปัสสาวะรดที่นอน เด็กบางคนสามารถลุกขึ้นไปปัสสาวะได้เอง หากเด็กปัสสาวะรดที่นอน ก็มีวิธีที่จะช่วยได้ดังนี้จะฝึกเด็กใช้ห้องน้ำเมื่อใด

การฝึกเด็กให้ปัสสาวะในห้องน้ำไม่ใช่เรื่องที่ทำสำเร็จใน 1 คืนโดยทั่วไปใช้เวลา 2สัปดาห์-6เดือน

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน