ไตวายและไตวายเรื้อรัง

ไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตสูญเสียหน้าที่อย่างเรื้อรัง ทำให้เกิดการคั่งของของเสียและน้ำ

ไตคืออะไร

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ในการขับของเสีย และควบคุมปริมาณสารน้ำ และเกลือแร่ในร่างกายให้สมดุล ปกติมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วเท่ากำปั้น มีอยู่ 2 อัน ถ้าไตข้างใดข้างหนึ่งเสีย ไตอีกข้างสามารถทำหน้าที่แทนได้ เมื่อไตเสียหน้าที่ทั้ง  2ข้าง คือไม่สามารถกรองของเสีย หรือที่เรียกว่าไตวายก็จะเกิดอาการซึ่งเกิดจากการคั่งของของเสีย และการคั่งของน้ำและเกลือแร่ และการเสียสมดุลของฮอร์โมนของร่างกาย

ไต มีหน้าที่อะไรโลหิตจาง

  1. กำจัดยาและสารพิษออกจากร่างกาย

ไตวายเรื้อรัง เกิดจากอะไร

โรคไตวายเรื้อรังประมาณ2ใน3 จะเกิดโรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวาน และโรคไตที่เกิดจากความดันโลหิตสูง สาเหตุอื่นคืออาการของไตวาย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การรักษาไตเรื้อรัง

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง

เรื่องเกี่ยวกับไตวายเรื้อรัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง