jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ไตวายเฉียบพลัน


ไตวายเฉียบพลันหมายถึงภาวะที่ไตไม่สามารถขับของเสียออกจากกระแสเลือด ทำให้มีการคั่งของของเสีย เกิดความไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่ เมื่อของเสียคั่งถึงระดับหนึ่งจะเกิดอาการของไตวายเฉียบพลัน ภาวะไตวายเฉียบพลันมักจะเกิดอย่างรวดเร็วมักจะเกิดกับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล

ไต

อาการของไตวายเฉียบพลัน

อาการและอาการแสดงของไตวายเฉียบพลันได้แก่

สาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน

หลักใหญ่ๆที่ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลัน

เลือดไปเลี้ยงไตลดลง

มีความเสียหายที่ไต

มีทั้งเกิดจากโรค สารเคมี ยา ที่ทำลายเนื้อไต

มีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ

มีการอุดหรือขวางทางเดินปัสสาวะ เช่นมะเร็งมีการแพร่กระจายอุดท่อไตปัจจัยเสี่ยงของการเกิดไตวาย

โรคไตวายเฉียบพลันมักจะเกิดกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่น

โรคแทรกซ้อนของไตวายเฉียบพลัน

การป้องกันไตวายเฉียบพลัน

การวินิจฉัยโรคไตวายเฉียบพลัน

การรักษาไตวายเฉียบพลัน

ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันจะต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีหลักการรักษาดังนี้

การปรับวิถีชีวิต

หากผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะไตวายเฉียบพลันไตก็จะเริ่มกลับสู่สภาพที่เคยเป็น ในระยะนี้แพทย์จะแนะนำการรับประทานอาหารเพื่อลดการทำงานของไต

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน