โรคแทรกซ้อนของนิ่วในไต


โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของนิ่วในไตได้แก่

ดังนั้นหากท่านเป็นนิ่วและเริ่มมีอาการควรจะต้องรีบรักษาเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

นิ่วในไต | อาการนิ่วในไต | การป้องกันนิ่วในไต | สาเหตุนิ่วในไต | โรคแทรกซ้อน| การรักษานิ่วในไต