งูสามเหลี่ยม [Banded Krait]

งูสามเหลี่ยมลำตัวเป็นสามเหลี่ยม มีสีแตกต่างกันตามชนิด มักอาศัยในป่าเวลากัดไม่มีแผ่แม่เบี้ยเหมือนงูเห่างูจงอาง งูสามเหลี่ยมมีอยู่ทางภาคใต้มีพิษต่อระบบประสาทและระบบโลหิต อาการภายหลังถูกงูกัดจะเหมือนงูเห่ากัด อากรภายหลังถูกงูกัดจะเหมือนงูเห่ากัดและงูแมวเซากัด งูสามเหลี่ยม เป็นงูพิษอันตรายถึงชีวิต ที่สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทย ตามที่ราบลุ่ม ป่าชายเลนและทุ่งนา มีลักษณะเด่นที่แนวของกระดูกสันหลังยกสูงขึ้นเป็นสันยาวตลอดทั้งตัว ปลายหางกุดทู่ ลายเป็นปล้องสีดำสลับกับเหลืองที่มีขนาดเท่าๆ กัน ออกหากินเวลากลางคืนโดยกินงูชนิดอื่น กิ้งก่าและปลาเป็นอาหาร ส่วนช่วงกลางวันจะเซื่องซึมและเชื่องช้า ผู้ที่ถูกงูสามเหลี่ยมกัด จะเกิดการบวมอักเสบหรือเนื้อตายที่แผลน้อยมาก; และจะมีอาการทางระบบประสาทได้แก่ หนังตาตก หรือลืมตาไม่ขึ้น(อาจเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยง่วงนอนได้ค่ะ) กลืนน้ำลายลำบาก เป็นอัมพาตที่แขนขา และหยุดหายใจเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจหยุดทำงาน เป็นเหตุให้เสียชีวิตเพราะร่างกายขาดออกซิเจน 

**อาการหลังถูกงูจงอางและงูเห่ากัดจะมีอาการทางระบบประสาทเหมือนงูสามเหลี่ยม แต่ต่างกันที่พิษของงูจงอางและงูเห่าจะทำให้แผลมีอาการบวมอักเสบ และตามด้วยอาการเนื้อตายที่รุกรามอย่างเร็วค่ะถ้าพบผู้ถูกงูกัดมีอาการดังกล่าวนี้ ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที


งูสามเหลี่ยม

กลับหน้าเดิม

หน้าหลัก ชนิดของู พิษของงู การดูแลเบื้องต้น การประเมินความรุนแรง การรักษา การให้เซรุ่ม งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูกะปะ งูแมวเซา งูเขียวหางไหม้ รายละเอียดงูพิษกัด

เพิ่มเพื่อน