งูเขียวหางไหม้ [Green pit viper]

งูเขียวหางไหม้เป็นงูบกที่มีพิษน้อยที่สุดในบรรดางูพิษพบได้ทั่วประเทศ หัวเป็นรูปสามเหลี่ยม หางสั้นมีสีแดง ลำตัวเขียว อาศัยเกาะตามกิ่งไม้ใต้ถุนบ้าน พิษงูเขียวหางไหม้จัดเป็นพิษต่อระบบโลหิต hemotoxin ชอบหากินกลางคืน

งูเขียวหางไหม้

อาการเฉพาะที่ของงูเขียวหางไหม้กัด

 • เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงทันทีที่ถูกกัด แล้ค่อยๆหายใน 5-6 ชั่วโมง
 • บริเวณที่ถูกกัดจะบวมอย่างรวดเร็วในระยะ 3-4 วันแรกแล้ค่อยๆยุบบวมในเวลา 5-7 วัน
 • มีเลือดออกจากรอยเขี้ยว แต่ไม่มาก

อาการทั่วไปของงูเขียวหางไหม้กัด

 • มีจ้ำเลือดออกใต้ผิวหนัง เป็นจุดๆทั่วตัวเลือกออกจากแผล
 • ปัสสาวะแดง หรือ เป็นเลือด
 • ถ่ายอุจาระเป็นเลือด
 • ถ้าได้พิษมาก อาจมีเลือดตามอวัยวะต่างๆได้
 • ถ้ามีอาการบวมมากว่า 1 ข้อถัดไปถือว่ารุนแรง

การรักษาของงูเขียวหางไหม้กัด

 1. ทำความสะอาดแผลเหมือนงูเห่า
 2. การให้ serum แก้พิษงู จะให้ในกรณีต่อไปนี้
 • มีเลือดออกผิดปกติ เช่นเลือดออกทางเดินอาหาร
 • ควรเจาะเลือดทุกวันเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อดูการแข็งตัวของเลือด
 • ค่าการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ venous clotting time มากกว่า30 นาที
 • เกล็ดเลือดน้อยกว่า 100000

เพิ่มเพื่อน

 

กลับหน้าเดิม

หน้าหลัก ชนิดของู พิษของงู การดูแลเบื้องต้น การประเมินความรุนแรง การรักษา การให้เซรุ่ม งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูกะปะ งูแมวเซา งูเขียวหางไหม้ รายละเอียดงูพิษกัด