กิจกรรมตัวอย่างสำหรับการออกกำลังกาย

การเล่นกีฬาแต่ละชนิดจะให้ผลต่อหัวใจเหมือนกันหรือไม่

การออกกำลังกายจะมีผลดีต่อปอด และหัวใจ คือการออกำลังกายที่สม่ำเสมอต่อเนื่อง และมีความหนักพอควร ดังนั้นการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายแต่ละชนิดจะมีผลต่อหัวใจ และปอดไม่เหมือนกัน ตารางข้างล่างเป็นการแสดงการออกกำลังกายที่มีผลต่อปอด และหัวใจ

ออกกำลังกายอย่างเบาLight-Intensity Activities ต้องใช้เวลาในการออกกำลังกาย 60 นาที

เรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่น่าสนใจ
 • การเดินอย่างช้า
 • การเล่นกอลฟ์
 • การว่ายน้ำอย่างช้า
 • การทำสวน
 • การขี่จักรยานที่มีความต้านต่ำ
 • การกวาดบ้านหรือดูดฝุ่น
 • การทำกายบริหาร
 • Badminton
 • Baseball
 • Bowling
 • Football
 • Gardening
 • การทำงานบ้าน Housework
 • Ping-pong
 • Social Dancing

การออกกำลังกายปานกลาง Moderate-Intensity Activities: ใช้เวลาในการออกกำลังกาย 30-60 นาที

 • เดินอย่งเร็ว
 • การเล่นกอลฟ์โดยการแบกถุงกอลฟ์
 • การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง
 • การตัดหญ้า
 • การเล่นเทนนิสชนิดคู่
 • ขี่จักรยาน 5-9 ไมล์
 • การขัดพื้นหรือล้างหน้าต่าง
 • การยกน้ำหนัก
 • Basketball
 • Handball
 • Soccer
 • Squash
 • Tennis 
 • Volleyball
 • Walking Moderately

การออกกำลังกายอย่างหนัก Vigorous-Intensity Activities: ใช้เวลาในการออกกำลังกาย 20-30 นาที

 • การวิ่งแข่ง การวิ่งจ็อกกิ่ง
 • การว่ายน้ำแข่ง
 • การตัดหญ้าโดยใช้มือ
 • การเล่น Tennis เดี่ยว
 • การขี่จักรยานขึ้นเขาหรือขี่มากกว่า 10 ไมล์
 • การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์
 • การบริหารใน ฟิตเนส
 • Aerobic Dancing
 • Bicycling
 • Jogging
 • Jumping Rope
 • Running in Place
 • Stair-climbing
 • Stationary Cycling
 • Swimming
 • Walking Briskly

เนื่องจากการออกกำลังกายแต่ละชนิดมีความหนักหรือการใช้ออกซิเจนไม่เท่ากัน ดังนั้นระยะเวลาที่ใช้จึงต้องแต่ต่างกัน กิจกรรมที่เบาหรือปานกลางต้องใช้เวลามากกว่ากิจกรรมที่หนัก โดยทั่วไปมีหลักดังนี้

 • การออกกกำลังกายอย่างเบาควรจะใช้เวลาในการออกกำลังประมาณ 60 นาที
 • การออกกกำลังกายชนิดปานกลางใช้เวลาในการอออกกำลังกายประมาณ 30-60 นาที
 • การออกกกำลังกายชนิดหนักใช้เวลาในการอออกกำลังกายประมาณ 20-30 นาที

การออกกำลัง | เมื่อไร่ต้องปรึกษาแพทย์ | ตะคริว | คำนิยาม | ออกกำลังแค่ไหนถึงพอ | ออกกำลังอย่างปลอดภัย | วิธีออกกำลัง | การประเมินการออกกำลัง | จะออกกำลังนานแค่ไหน | การอุ่นร่างกาย | ทำไมต้องออกกำลัง | การดื่มน้ำก่อนออกกำลังกาย | ออกกำลังกายมากไป

การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย การอบอุ่นร่างกาย