นมและผลิตภัณฑ์ของนม

เป็นอาหารที่ให้โปรตีนและแคลเซี่ยม ควรจะเลือกนมและผลิตภัณฑ์ของนมที่มีไขมันต่ำ นมจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัว และวิตามิน เอ และ ดี มาก ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต แต่สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ปริมาณไขมันที่มากจะทำให้มีน้ำหนักเกิน และมีไขมันในเลือดสูง ซึ่งในระยะยาวจะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจดังนั้นก่อนที่จะดื่มนมให้อ่านฉลากอาหารเพื่อตรวจสอบปริมาณไขมันอิ่มตัวในนมและเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง

 • นมพร่องมันเนยจะมีปริมาณไขมันเพียงร้อยละ 1 มีคุณค่าทางอาหารเหมือนนมธรรมดา แต่จะมีไขมันต่ำ
 • ชีส Cheese จะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวประมาณ 20-40 กรัมต่อ 100 diy,ซึ่งจัดว่ามีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง นอกจากนั้นยังมีปริมาณเกลือสูงซึ่งจะเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง หากจะใช้ต้องเลือกชีสที่มีไขมันต่ำซึงมีปริมาณไขมันอิ่มตัวประมาณ 10-16 กรัมต่อ 100 กรัม อ่านที่นี่
 • เนย จะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งไม่ควรใช้ปรุงอาหาร อ่านที่นี่
 • ครีม มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูงควรจะหลีกเลี่ยงให้ใช้อาหารอื่นแทน
 • โยเกิตร์ ควรจะเลือกที่พร่องมันเนย


คนตั้งครรภ์

 • ควรจะดื่มนมที่ผ่านการ pasteurised เท่านั้น เพราะนมจะมีโปรตีน และแคลเซี่ยมซึ่งจำเป็นสำหรับคุณแม่และทารก
 • ไม่ควรจะรับ Cheese ซึ่งอาจจะผลเสียต่อแม่และทารก
 • ให้ดื่มเฉพาะนมวัวเท่านั้น
 • ไม่ควรดื่มนมแพ หรือนมแกะที่ไม่ได้ผ่านการ pasteurised
 • ไม่ควรรับ soft blue cheesesแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ pasteurised เพราะอาจจะมีเชื้อ listeria ซึ่งเป็นสาเหตุของการแท้ง
 • ส่วน cottage cheese,hard cheeses คนท้องสามารถรับประทานได้เพราะไม่มีเชื้อโรค

เด็กทารกและเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

 • การดื่มนมเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมีโปรตีน ไขมัน แคลเซี่ยมและวิตามิน
 • แนะนำให้ดื่มนมแม่จนอายุ 6 ปี หากไม่มีนมแม่ใช้นมผงดัดแปลงสำหรับทารก
 • เมื่อเด็กอายุหนึ่งปีจึงดื่มนมวัวได้โดยดื่มนมที่มีไขมันครบถ้วนจนเดกอายุสองปี
 • เมื่อเด็กอายุมากกว่า2ปีจึงรับเพียงนมที่ลดไขมัน
 • เมื่อเด็กอายุมากกว่า 5 ปีจึงให้ดื่มนมที่พร่องมันเนยเหลือไขมันเพีง 1%
 • ไม่ควรจะดื่มนมแพะเพราะสารอาหารไม่เพียงพอ