การวินิจฉัยโรคแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

การวัดค่าแคลเซี่ยม

การวัดค่าแคลเซี่ยมในเลือดวัดได้สองวิธีได้แก่

  • การวัดค่าแคลเซี่ยมทั้งหมดในเลือดค่าปรกติอยู่ระหว่าง 8.5-10.2 mg/dlจะถือว่ามีแคลเซี่ยมต่ำเมื่อค่ำที่ได้น้อยกว่า 8.2
  • การวัดค่า active 4.4-5.3 mg/dl ค่าที่น้อยกว่า 4.4 จะถือว่าแคลเซี่ยมต่ำ

สาเหตุ

  • สาเหตุที่แคลเซี่ยมในเลือดต่ำส่วนใหญ่เกิดจากต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อย(มักจะเกิดหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์) นอกจากนั้นยังเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมน้อย การรับวิตามินดีน้อย ไตวาย โรคติดสุรา

อาการของโรค

ผู้ที่แคลเซี่ยมในเลือดต่ำเล็กน้อยจะไม่มีอาการ หากต่ำลงมากและเร็วจะมีอาการ กล้ามเนื้อเกร็งและกระตุก ซึมเศร้า ผิวแห้งและชัก

การรักษา

หากต่ำมากและต่ำอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องให้แคลเซี่ยมทางเลือด หากต่ำไม่มากก็ให้ชนิดรับประทาน อ่านที่นี่

แคลเซี่ยมในเลือดต่ำ แคลเซี่ยมในเลือดสูง