แมกนีเซียมคืออะไร

แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ประมาณว่าครึ่งหนึ่งจะสะสมในเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกาย อีกครึ่งหนึ่งจะรวมกับแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นเนื้อกระดูก จะมีประมาณร้อยละ 1 ที่อยู่ในกระแสโลหิต

แมกนีเซียมจะมีส่วนร่วมในการทำปฏิกิริยาทางเคมีมากกว่า 300 รายการ ช่วยในการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท ทำให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะ กระดูกแข็งแรง และยังเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานและการสังเคราะห์โปรตีน

อาหารที่มีแมกนีเซียมสูง

อาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมสูงได้แก่ผักใบเขียวทั้งหลาย เพราะแกนกลางของ chlorophyll จะมีแร่ธาตุนี้อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นพวกถั่วต่างๆก็มีแร่ธาตุนี้เช่นกัน อาหารที่ผ่านการฟอกย้อใหรือมีการขัดจะมีแร่ธาตุนี้ต่ำ การที่จะรับประทานอาหารนี้ได้อย่างเพียงพอต้องรับประทานอาหารให้หลากหลาย

ร่างกายเราต้องการแร่ธาตุนี้เท่าไร

ตารางข้างล่างจะแสดงปริมาณแร่ธาตุที่ผู้ใหญ่ต้องการในแต่ละวัน(มิลิกรัม)

อายุ

  ชาย

 หญิง

  ตั้งครรภ์

  ให้นม

อายุ 14 - 18

410 mg

 360 mg

400 mg

 360 mg

อายุ 19 - 30

400 mg

 310 mg

350 mg  

 310 mg

อายุ 31 +

420 mg

 320 mg

360 mg

 320 mg

ใครเสี่ยงต่อการขาดแมกนีเซียม

  • ผู้ที่รับประทานยาขับปัสสาวะ
  • ผู้ที่รับประทานยาปฏิชีวนะบางตัว
  • ยาที่ใช้รักษามะเร็ง
  • เบาหวานที่ควบคุมไม่ด
  • ผู้ที่ดื่มสุรา
  • ผู้ที่มีระบบดูดซึมอาหารไม่ดี
  • ผู้ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเรื้อรัง

อาการของผู้ที่ขาดแมกนีเซียม

จะมีอาการเบื่ออาหาร กล้ามเนื้อกระตุก สับสน หัวใจเต้นผิดปกติ บางรายอาจจะมีอาการชัก

อ่านหน้าที่2

แมกนีเซียม สังกะสีวิตามินเอ วิตามินซ วิตามินอีแร่ธาตุวิตามิน