ยาปฏิชีวนะ Clindamycin

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

 • ถ่ายเหลวโดยเฉพาะมีเลือดปน
 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ออก
 • ไข้หนาวสั่น ปวดตามตัว
 • มีผื่น

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่ไวต่อยานี้ได้แก่

ขนาดและวิธีใช้

ขนาดรับประทานตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทานวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน สำหรับการติดเชื้อในช่องคลอดรับประทานวันละ 2 ครั้ง สำหรับสิวนิยมใช้ทาวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ยานี้มีขายในรูปแคปซูลขนาด 150 และ 300 มก. ยาฉีดความแรง 150 มก./มล. ยาทาสิวความแรง 1%

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

 • การติดเชื้อที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงให้ขนาด 150-300 mg ทุก 6 ชม
 • การติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงให้ 300-450 mg ทุก 6 ชม

สำหรับเด็ก

 • สำหรับเด็กที่มีการรุนแรงของการติดเชื้อปานกลางให้ขนาด 8-16 mg/kg/dayแบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
 • การติดเชื้อรุนแรงให้ขนาด 16-20 mg/kg/dayวันละ 3-4 ครั้ง

คออักเสบ

 • คออักเสบจากเชื้อ streptococcal ให้ขนาด 300 mgสำหรับผู้ใหญ่และ 150 mgสำหรับเด็กอาจจะให้แค่วันละ 2 ครั้งอาจจะต้องให้ยาถึง 10 วัน
 • แผลเบาหวานที่เท้าให้ 300 mgรับประทานวันละ 3-4ครั้งเป็นเวลา 7 วัน

ผลข้างเคียงของยา

ระบบทางเดินอาหาร

 • มีอาการปวดท้อง ลำไส้อักเสบ หลอดอาหารอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน

แพ้ยา

 • มีผื่นเป็นอาการแพ้ยาที่พบบ่อยที่สุดซึ่งมีตั้งแต่ผื่นธรรมดา ผื่นลมพิษ จนถึงผื่นชนิดรุนแรง Stevens-Johnson syndrome, คันตามตัว คันช่องคลอด

ตับ

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B